Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Kulturno povijesne znamenitosti

Od znamenitosti do foklora, kulturna baština grada Malinske proteže se unatrag nekoliko stoljeća te je od iznimne važnosti i ponosa za lokalno stanovništvo.