Mjesto koje je imalo veliko prometno značenje kao prostor za sajmove te razmjenu dobara i proizvoda žitelja otoka Krka, što potvrđuje gustoća puteva i klanaca koji vode do njega. Nalazi se uz glavnu prometnicu iz smjera Njivica prema Malinskoj kao niz od nekoliko spojenih kuća. Naziv sela znači sajam, prema dubašljanskom čakavskom dijalektalnom izrazu „samanj“ te omišljanskom „semenj“. Danas je to dio općine Malinska – Dubašnica, a nekada je pripadalo omišljanskom kaštelu, pa je i dobilo takav oblik imena. Selo je pokosila malarija, a zadnji stanovnik napustio je ovo naselje 1901. godine, iako je samo godinu dana ranije u njemu živjelo još 12 stanovnika.