slots casino slots casino Izjava o pristupačnosti - TZO Malinska-Dubašnica slots casino
Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Izjava o pristupačnosti

Turistička zajednica Općine Malinska - Dubašnica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

Turistička zajednica Općine Malinska – Dubašnica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica koje se nalazi na adresi https://www.visitmalinska.com/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište http://www.www.visitmalinska.com/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • slike nemaju pridružen prikladni opis
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • ne postoji mogućnost promjene kontrasta putem linka na stranici
  • ne postoji mogućnost povećavanja/smanjivanja teksta putem linka na stranici
  • ne postoji opcija promjene vrste slova radi lakše čitkosti korisnika s disleksijom
  • dostup do pojedinih rubrika izbornika putem tipkovnice je djelomična
  • dio dokumenata u .pdf obliku nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

Turistička zajednica Općine Malinska – Dubašnica radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica.
Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020.
Turistička zajednica Općine Malinska – Dubašnica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Općine Malinska – Dubašnica.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@visitmalinska.com .

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

slots casino