Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Župna crkva sv. Apolinara

Župna crkva sv. Apolinara nalazi se u selu Bogovići, no njena povijesna priča započinje na drugom mjestu. Kao župna crkva spominje se oko 1500. godine u središnjem naselju, u dubašljanskom polju. Uz nju je 1618. izgrađen zvonik s gotičkim kapitelima na biforama. Selo je opustošila malarija pa su se stanovnici preselili u Bogovići, tada razvijeno i mnogoljudno naselje, gdje se već nalazila crkva Majke Božje Karmelske iz 1644. godine. U 19. stoljeću stara župna crkva sv Apolinara rastavljena je u građevni materijal, te su  njezini dijelovi volovskim zapregama preneseni u Bogoviće, te je ponovno izgrađena na mjestu postojeće crkve. Stari je zvonik i groblje, ostao u dubašljanskom polju, kao spomen na prošla vremena, a novi je izgrađen u Bogovićima. Crkva je posvećena 1857. godine.

Župna crkva je  trobrodna  građevina s polukružnim završetkom prezbiterija  i bočnim kapelama. Njezine su dimenzije: dužina s prezbiterijem 32 m, širina 20 m, a visina 18 m. Tri broda jednake visine nose četiri masivna kvadratna stupa. Glavni je brod nadsvođen križnim svodom, nad bočnima su bačvasti. Sva su tri oltara postojala i ranije.

Masivni barokni mramorni oltar sv. Apolinara bio je glavni oltar u starijoj dubašljanskoj crkvi, u dubašljanskom polju i datira iz 17. stoljeća.  Oltarna pala bečkog slikara W. Schoffmana iz 1862. godine  prikazuje Bogorodicu sa sv. Apolonijom koja u ruci drži palminu grančicu što je znak mučeništva , kraj nje su kliješta kojima je mučena i knjiga kao simbol  mudrosti i propovijedanja vjere. Iza nje je sv. Apolinar (u biskupskoj odjeći s mitrom i biskupskim štapom).

Postoji anegdota  da je došlo do nesporazuma između bečkog slikara i naručitelja. Slikar je mislio da je titular crkve i glavnog oltara, sv. Apolonija te ju je zato naslikao u prvom redu, Bogorodici zdesna. Kad je otkrivena pogreška, nije bilo vremena za ispravke pa je sv. Apolinar doslikan u kutu.  Na desnoj je strani, odjeven u crni benediktinski habit i bijele brade, sv. Benedikt, iza njega je sv. Juraj u viteškom oklopu.

Oltari u bočnim kapelama, oltar Majke Božje od ružarija iz 1709. godine i Majke Božje Karmelske iz 1644. također su iz prijašnjih crkava. Mramorni kipovi na  oltaru Majke Božje Karmelske najkvalitetnija su djela kiparstva u crkvi sv. Apolinara. Lijevi prikazuje Tereziju Avilsku, a desni sv. Ivana od Križa.  Umjetničke radove u crkvi izveli su bečki i hrvatski slikari i kipari. Novi prozorski vitraj,  prikazuju sve današnje dubašljanske kapele i njihove zaštitnike, izrađeni su u povodu 150. obljetnice ove župne crkve.

Zvonik župne crkve prepoznatljiv je znak mjesta. Građen po uzoru na stari sačuvani zvonik u dubašljanskom polju. Kvadratnog je tlocrta  4×4 m, visine 28 m, s dva zidna sata, dovršen 1856.g.