Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Izgrađena je u 14. ili 15. stoljeću, a prema sačuvanim spisima utvrđeno je da je obnavljana krajem 18. stoljeća i osposobljena za bogoslužje.  Nadogradnja  kapele je vidljiva u stilu gradnje, pa je tako po samom izgledu zidova moguće jasno uočiti da je svetište izgrađeno u ranijem vremenskom razdoblju čiji elementi nose obilježja gotike, dok je ostali dio kapele iz novijeg razdoblja. Pravokutno gotičko svetište izgrađeno je od ravnomjerno isklesanog kamena i prekriveno dvostrešnim  križnim svodom koji je počivao na masivnim konzolama u obliku okrenutog stošca. Na južnom zidu i na zidovima svetišta, ostaci su zidnog slikarstva. Veliki dio arhitektonske plastike i ziđa crkve raznesen je kako bi poslužio u gradnji obližnjih seoskih kuća.