Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Kapela sv. Ivana Krstitelja

Sagradio ju je domaći svećenik Mate Kraljić 1710. kao privatni beneficij obitelji. Njegovi potomci  brinu se o kapeli do današnjih dana.

Kvadratnog je tlocrta bez apsidalnog dodatka. Kao i sve kapele građene u doba baroka, ima prostranu popločenu ložu  sa sedam kamenih stupova i krovištem.

Zvonik je na preslicu s jednim otvorom za zvono. Unutrašnjost krasi kameni oltar naslonjen na zid  i oltarna slika sv. Ivana Krstitelja.