Kulturna dediščina

Od znamenitosti do folklore - kulturna dediščina mesta Malinske sega kar nekaj stoletij nazaj ter je izjemno pomembna in v ponos lokalnemu prebivalstvu.
tabela-016
Kapelica sv. Nikolaja

Zgrajena je bila v 14. ali 15. stoletju, po ohranjenih zapisih pa je bilo ugotovljeno, da je bila obnovljena in posvečena bogoslužju konec 18. stoletja.

tabela-011
Cerkev sv. Mihaela

Zaradi malarije so prebivalci zapustili staro vas Miholjice pri današnjem pokopališču, kjer je bila farna cerkev (16.st.).

tabela-004
Kala

Je najstarejša in najkrajša ulica v Malinski, nahaja pa se tik od obali v samem centru mesta.