Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Cerkev sv. Mihaela

Zaradi malarije so prebivalci zapustili staro vas Miholjice pri današnjem pokopališču, kjer je bila farna cerkev (16.st.). Ob cerkvi sta obstajali tudi bratovščini sv. Križa in sv. Mihaela.

Izgradnja nove farne cerkve v vasi Sv. Vid se je začela leta 1888, dokončana pa je bila leta 1890.

Zvonik, visok 30 metrov, z javno uro, je bil zgrajen leta 1926. Njegovo izgradnjo so omogočili izseljenci iz Amerike.

Skladno apsido in oltar krasi velika slika sv. Mihaela, zaščitnika mesta. Na oboku nad svetiščem so zidne slike sv. Janeza Krstnika in sv. Petra,

na obokih v cerkveni ladji pa so stenske slike štirih evangelistov. Na začetku 20. stoletja sta bila zgrajena dva bočna oltarja iz orehovine, Posvečena sta Presvetemu Srcu Jezusovemu in Marijinemu brezmadežnemu spočetju.

Sedanjo sakralno dekoracijo je izdelal Slavko Pengov iz Ljubljane.

V letu stote obletnice je bila cerkev popravljena in prenovljena.