Začetki turizma v Malinski

„Malinska je biser Kvarnerskih otokov“, je leta 1905 napisal profesor na dunajski Univerzi L. Waagen.

„Malinska je biser Kvarnerskih otokov“, je leta 1905 napisal profesor na dunajski Univerzi L. Waagen.

Turizem, ki je danes glavna gospodarska dejavnost, se je začel v Malinski na prehodu 19. v 20. stoletje, zahvaljujoč razvoju železniškega in parniškega prometa. Prvi zabeleženi gosti so bili lovci, avstrijski in madžarski aristokrati in reški patriciji. V okolico Malinske so prihajali na lov na kljunače in druge pernate živali. Zabeležen je obisk Malinske nadvojvode Rudolfa Habsburškega in njegovega spremstva na začetku leta 1887. Pridni prebivalci so na vse načine poskušali zagotoviti čim boljšo lastno obstojnost. Na otoku so začeli ustanavljati gospodarske in trgovskie družbe. Ena izmed takšnih družb je bila ustanovljena v Bogovičih leta 1904. To je bila oblika zadruge, ki je po nižjih cenah prebivalcem priskrbela in prodajala živila ter druge izdelke. To je prispevalo k odpiranju prvih gostinskih objektov, ki so jih v Malinski gradili vse do leta 1930 z domačim kapitalom. Najprej so domači ljudje poskušali obstoječe objekte prilagoditi turizmu.

Prvi nastanitveno-gostinski objekt je bil odprt leta 1880. Deloval je kot gostilnica in prenočišče, predvsem za bogate lovce. Od tod tudi njegov naziv Al cacciatore (K lovcu), kar je italijanski naziv, določen pod vplivom Italijanov v tedanji avstrijski Istri in na Kvarnerskih otokih. Z odhodom Italijanov v letu 1921 se je spremenilo ime –Triglav. Na začetku je imel šest, pozneje pa deset sob. Prva lastnika sta bila Tomo in Petra Fabijanić. Dolga leta je bil priljubljeno zbirališče prebivalcev Malinske in Dubašljana. Danes se imenuje Adria, je posodobljen in odprt samo v času poletne turistične sezone.

Prvi povojni hotel je bil zgrajen leta 1920 ter se je imenoval Jadran, lastnik je bil Petar Škarpe. Ta nekdanji hotel je danes sedež občine. Ob kopališču Draga je bil leta 1923 zgrajen istoimenski hotel Antona Milčetića, ki je razpolagal z veliko dvorano in kuhinjo. Imel je 54 postelj. Danes sta v tej zgradbi ambulanta in strelišče Športnega strelskega kluba. Mate Galantić je v letu 1926 zgradil Hotel Kvarner (danes ni več v funkciji), brata Ivan in Mate Bogović pa sta leta 1928 zgradila hotel Praha, z restavracijo z nadkrito teraso v pritličju.

Konec 19. stoletja je bistven za zdravstveni turizem v Malinski.  V letu 1894 so začeli v Malinsko organizirano prihajati člani avstrijske Južne železnice zaradi ugodne morske klime. Kmalu se je leta 1909 odprla gostilna Slavija, ki je poleg prehrane nudila tudi možnost nočitev, kar predstavlja začetek sezonskega hotelirstva. V teh letih je bilo odprtih nekaj manjših gostiln, hotelov in vil. Skoraj vse (razen ene), so zgradili lokalni prebivalci.

Meščani z različnimi poklici in statusi, ki so imeli vizijo razvoja turizma, so v letu 1909 ustanovili Društvo za polepšanje mesta Malinske. Njihovi cilji in nameni so bili posvečeni urejanju novih objektov, nastanitvenih in gostinskih, pa tudi urejanju sprehajališč, stezic, postavljanju klopi za počitek, čiščenju.

V letu 1929 je bila ustanovljena tudi Komisija za kopališča. Prva naloga te komisije je bila ureditev kopališč Haludovo in Draga ter njuno povezovanje z obalno cesto.

Istega leta se je začelo tudi reklamno oglaševanje malinskega turizma. Posnel se je prvi reklamni film, katerega premiera je bila v novembru 1929 na Sušku. Film je pritegnil veliko pozornost in so ga prikazovali na Češkoslovaškem,v Avstriji, in Nemčiji. Vse več pozornosti je bilo namenjeno bogatenju počitniških vsebin, zato so začeli kupovati tudi instrumente ter ustanovljati glasbena društva. Med prvimi je bila Tamburaška skupina okrog leta 1925.

Šele v letu 1931 je bil v Malinski zgrajen prvi gostinski objekt s tujim kapitalom. To je bila Češkoslovaška otroška kolonija, ki je razpolagala s 172 posteljami in veliko  kuhinjo. Zgradili so tudi otroško kopališče, park in manjše športno igrišče. To je bil dolga leta uspešen objekt za počitnice za otroke.

Od hotela Malin iz leta 1936 do hotelskega mesta Haludovo 1970 (ki ni v funkciji), se je v Malinski zgradilo veliko število apartmajev in več družinskih hotelov z negovano okolico in številnimi vsebinami za turiste.