Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Kapelica Marijinega vnebovzetja

To je bila farna cerkev danes zapuščene vasi, zgrajena pa je bila leta 1672 z oporočno donacijo duhovnika Ivana Sršića, na vzpetini 167 m, imenovani Gromačina. Med prenovo z začetka 20. st. so ostale izvirne dimenzije kapelice, kamni elementi triumfalnega oboka in zvonik na preslico z eno odprtino.

Vas Sršić je prvič omenjena v 15. stoletju v Darilnici kneza Ivana Fankopana. To je pravo ruralno mesto, do katerega od Sv. Vida pelje ozka steza skozi oljčne nasade in gozd, kjer so nekoč vozili kmečki vozovi do bližnjih njiv.

Zaradi dobre povezanosti z drugimi mesti je imel ta vlogo svojevrstnega križišča. Hiše s kletmi, oboki in krušno pečjo so pravi primeri krškega ljudskega gradbeništva v Sršićih. Zbita ohišja so prepletena s številnimi kamnitimi stenami (gromačami). Ohranjena sta tudi dva kamnita gumna (guvna), kjer so mlatili žito, nekoč pa so se tukaj zbirali predvsem mladi. Danes je steza proti Sršiću ena od najlepših sprehajališč.