Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Kapelica sv. Andreja v Žgombićih

Najstarejša ohranjena kapelica na območju Dubašnice. Izvirno je romanskega sloga iz 13./14. st., s polkrožno apsido in zvonikom. Dolžina kapelice s polkrožno apsido znaša 10,10 m, široka pa je 5,8 metrov. Zgradili so jo benediktinci iz opatije sv. Nikolaja v Omišlju, ker so v tem času dubašljanske vasi pripadale omišaljski fari. Z njo je povezan najstarejši glagoljaški dokument Dubašnice – Darilnica kneza Ivana  VII. Frankopana iz leta 1454, s katerim je 11. aprila tega leta Petru Žgombiću daroval zemljišče, ki je pripadalo kapelici. Originalni dokument na žalost ni ohranjen, prepis dokumenta pa hranijo v Krški škofiji.

Kapelico so skozi zgodovino obnavljali in dograjevali, sedanji videz pa je dobila leta 1790, ko je bila blagoslovljena.