Kapela sv. Andrije

Najstarija sačuvana kapela na području Dubašnice. Izvorno je romaničkog stila iz 13./ 14. st.s polukružnom apsidom i zvonikom na preslicu. Dužina kapele s polukružnom apsidom je 10,10 m, dok je širina 5, 8 metara. Podigli su je benediktinci iz opatije sv. Nikole u Omišlju, jer su u to vrijeme dubašljanska sela pripadala omišaljskoj župi.  Uz nju se vezuje najstariji glagoljski dokument Dubašnice – Darovnica kneza Ivana VII. Frankopana iz 1454. g. kojom on 11. travnja iste godine godine daruje Petru Žgombiću zemljište koje pripada kapeli. Originalni dokument, nažalost, nije sačuvan, a prijepis se čuva u Krčkoj biskupiji.

Kapela je tijekom povijesti obnavljana i nadograđivana, a sadašnji izgled je dobila 1790. godine, kada je i posvećena.