Dozvola biskupa i mletačkog dužda za gradnju kapele u Turčićima, svećeniku Josipu Turčiću datira iz 1781. g. Briga o kapeli je povjerena njegovoj obitelji, koja tu obvezu ispunjava i danas. Kvadratnog je tlocrta sa zvonikom na preslicu i jednim zvonom.

Dužina kapele je 8,80 m, dok je širina 6,30 metara. Oltar je uzidan i obložen drvom. Oltarna slika prikazuje svece, sv. Roka, sv.Fabijana i Sebastijana, pokraj kojih je na drvenom retablu Bogorodica s Isusom u naručju. Nad svima se nadvija lik Boga Oca.