Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Jedina je nova crkva na području Dubašnice u posljednjih stotinu godina. Kamen temeljac postavljen je i blagoslovljen 1999. godine, a izgradnja je dovršena sljedeće godine.

Spoj je moderne arhitekture koja istovremeno poštuje tradicionalni stil ovog područja. Mjere prostora crkve iznose 10 x 7,50 metara i visine 10, 45 m. Uz crkvu je i zvonik, visine 15, 75 metara..

Kameni oltar s prikazom Isusa i apostola djelo je akademskog kipara Dragana Kwiatkowskog. Njegov je rad i sv. Nikola, postavljen s lijeve strane oltara. Desno je Majka Božja iz 17. st. , preseljena s pročelja župne crkve sv. Apolinara u Bogovićima.  Klesar Vlado Morožin izradio je kameni ambon, a Mate Ljubičić autor je visećeg franjevačkog križa nad oltarom.