Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Nalazi se zapadno od sela Sabljići, na pašnjaku Dolinji drmun, nekoliko kilometara od sela prema starom groblju. Napuštena je i ruševna građevina iz 14./15. st. Ostaci svjedoče da se radilo o prostranoj kapeli s apsidom i elementima romanike (Fučić). Vanjska joj je dužina s apsidom 10,60 m, a širina 5,40 m. Unutrašnjost umanjuje širina zida debelog 60 cm. Neki su zidovi sačuvani (južni, sjeverni i istočni s apsidom), dok je pročelje urušeno, a građu su mještani tijekom godina koristili za druge, osobne svrhe. Kapela je najvjerojatnije prestala služiti za bogoslužje potkraj 18. st. kad se biskupovom odlukom moralo staviti izvan crkvene funkcije one crkve koje nisu primjereno održavane. A ova je bila daleko od kolnih puteva u ograđenom pašnjaku.