Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Informacije za iznajmljivače

 

Poštovani iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu!

 

Ovim putem podsjećamo Vas na podmirenje godišnjih obaveza sukladno odredbama Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19,32/20, 42/20 i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20).  Kako bismo Vam olakšali snalaženje u sustavu e -Visitor po pitanju podmirenja obaveza, u nastavku možete pronaći grafički prikaz uputa po koracima.

 

Turistička pristojba u 2022. godini iznosi 350,00 kn po osnovnom i pomoćnom krevetu, a članarina turističkim zajednicama 45,00 kn po osnovnom krevetu te 22,50 kn po pomoćnom krevetu.

 

Rokovi dospijeća sukladno zakonskim regulativama su sljedeći:

 • JEDNOKRATNA UPLATA; do 31.7.2022.
 • OBROČNA UPLATA;
  • prva rata do 31.7.,
  • druga rata do 31.8. i
  • treća rata do 30.9.2022. godine.

 

TURISTIČKA PRISTOJBA

Sve informacije o obračunu turističke pristojbe dostupne su klikom na gumb u nastavku, a uplatnice možete preuzeti direktno iz sustava eVisitor, u rubrici Financije. Zaduženja su vidljiva u istoimenoj rubrici, a uplatnice možete također preuzeti u istoimenoj rubrici Uplatnice.

 • JEDNOKRATNO PLAĆANJE  [Financije > Uplatnice > Odaberete objekt > Vrsta iznosa: Ručni upis duga > Upišete iznos]
  ili
 • OBROČNO PLAĆANJE [Financije > Uplatnice > Odaberete objekt > Vrsta iznosa: Paušalno 3 uplatnice]

TURISTIČKA ČLANARINA

Sve informacije o obračunu članarine turističkim zajednicama dostupne su u nastavku, a obavijest o zaduženju turističke članarine nalazi se na početnoj stranici sustava eVisitor, kao što je to prikazano na slici u nastavku. Klikom na zadnje tri točkice na kraju teksta, otvorit će Vam se obavijest gdje ćete pronaći informacije o ukupnom iznosu članarine TZ, uplatnom računu i rokovima zaduženja.

 

Uplatnicu možete preuzeti u istoimenoj rubrici uplatnice po sljedećim koracima:

 1. Rubrika FINANCIJE
 2. Podrubrika UPLATNICE
 3. Kliknuti na natpis Turistička članarina
 4. Izabrati IBAN
 5. Upisati iznos turističke članarine
 6. Preuzeti uplatnicu (Slika uplatnice)

Napominjemo kako je Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, podatke dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti dodatno prikazali i unutar sustava eVisitor. Radi se o informativnom obračunu godišnjeg paušala za 2022. te vas molimo da obveznike uputite da se službena evidencija vodi unutar informacijskog sustava Porezne uprave.

 

Nadalje, sukladno odredbama Pravilnika o sustavu eVisitor, putem sustava eVisitor na osnovi podataka Porezne uprave, obveznicima plaćanja turističke članarine u paušalnom iznosu dostavljat će se informacija o iznosu zaduženja te načinu plaćanja turističke članarine.

 

U slučaju da obveznik i/ili Porezna uprava bude imala pitanja vezana uz broj kreveta usmjerit će komunikaciju pojedinačno prema nadležnoj turističkoj zajednici. Isto tako napominjemo kako je u ovoj fazi obračun vidljiv samo obveznicima, dok će u narednim danima sustav biti nadograđen da informacije budu dostupne i turističkim zajednicama.

 

Informacije o obračunu:

Obračun turističke članarine za 2022. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2021. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2021. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica. Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIB-u) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.

 

 • Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2021. je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina.
 • Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.
 • Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je po 4 kreveta za svaku turističku zajednicu. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

 

Za obveznike koji će po prvi puta ishoditi rješenje nakon inicijalnog puštanja obračuna Porezne uprave, zaduženje će se računati prema broju kreveta u tekućoj  godini, a iznos je potrebno platiti jednokratno do 31.12. tekuće godine.

UPLATNICE

Ako uplatnice ne možete ili ne znate preuzeti iz sustava slobodno nas kontaktirajte putem e-maila na info@visitmalinska.com ili telefona na: +385 51 859 207. Uplatnice je također moguće preuzeti direktno u Turističkom uredu TZO Malinska-Dubašnica.


23/07/2022

Vezane objave