Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Informacije o plaćanju turističke pristojbe u 2020. godini za iznajmljivače

Poštovani iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu!

Sukladno zakonskoj obvezi plaćanja (Zakon o turističkoj pristojbi (Narodne novine br. 59.19, 32.20 i 42.20), članak 11.) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Podsjećamo da su pomoćni kreveti izuzeti od plaćanja u 2020. i da je paušalni iznos turističke pristojbe umanjen za 50 % i iznosi 175,00 kn po glavnom krevetu.

Dospijeće plaćanja je:

  • prvi obrok 31.7.,
  • drugi 31.8.
  • i treći 30.9.2020.

Obzirom da u eVisitoru  još nemate mogućnost uvida u iznos zaduženja drugog i trećeg obroka paušalne turističke pristojbe, preporučamo iznajmljivaćima da redovito prate stanje zaduženja u rubrici Financije.

U tijeku je savjetovanje Pravilnika o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojim se definirati;

  • Zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. godinu ako im je, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje tih usluga, rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu odnosno smanjenje broja kreveta ili kapaciteta objekta do dospijeća drugog obroka turističke pristojbe i ako u objektima na koje se prestanak odnosno smanjenje odnosi nisu prema podacima iz sustava eVisitor imali evidentirano niti jedno noćenje u 2020. godini.

 

Za sva dodatna objašnjenja stojimo na raspolaganju

S poštovanjem,

TZO Malinska-Dubašnica


08/09/2020

Vezane objave