Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Upute za iznajmljivače i one koji to žele postati

Ove upute i smjernice namijenjene su već postojećim iznajmljivačima ili onima koji to tek žele postati.

Svi navedeni zakoni i pravilnici mogu se pronaći na web stranicama Ministarstva turizma i sporta te Narodnih novina. Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci iz zakona. Turistička zajednica ne snosi odgovornost uslijed eventualnih netočnosti ili promjene tih podataka.

Za iznajmljivanje smještaja tj. pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje nadležnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Prije podnošenja Zahtjeva za odobrenje pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivači moraju se upoznati s odredbama:

 • Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 98/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

te provjeriti uvjete u

 • Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 6/16, 54/16, 61/16, 69/17, 120/19),

kako bi kategorizacija smještajnih jedinica odgovarala željenoj kategoriji tj. zvjezdicama u Rješenju.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji moguće je pronaći na stranicama Ministarstva i sporta Republike Hrvatske:

Nakon pojedinačnog utvrđivanja uvjeta potrebno je podnijeti Zahtjev za odobrenje pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu nadležnom Upravnom odjelu za turizam.

S danom zaprimanja Rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu postane obveznik praćenja zakonskih regulativa s područja turizma i ugostiteljstva, koja se dijele na:

 • NEFINANCIJSKE OBVEZE, vezane za propisno vođenje dokumentacije i uređenje apartmana; te
 • FINANCIJSKE OBVEZE, koje uključuju podmirivanje pristojbi, članarine i poreza u paušalnom iznosu, ne vezanom za popunjenost kapaciteta.

1. NEFINANCIJSKE OBVEZE IZNAJMLJIVAČA

Kao što smo već prije naveli za propisno iznajmljivanje smještaja potrebno je osigurati Rješenje nadležnog Ureda.

Sve zahtjeve:

podnosi se nadležnom:

Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ, Ispostava Krk,
Trg bana J. Jelačića 3
51500 Krk
Tel: +385/51 354-347, 051/354-350
E-mail: gospodarstvo.krk@pgz.hr

 

 • REKATEGORIZACIJA PRIVATNOG SMJEŠTAJA

Rekategorizacija provodi se ovisno o datumu ishodovanja Rješenja o kategorizaciji. Obveznici postupka rekategorizacije su iznajmljivači koji su rješenja ishodovali u periodu od 15.8. 1995 do 1.9.2007. godine.  Ti iznajmljivači morat će prilagoditi svoju smještajnu ponudu novim pravilnicima o razvrstavanju i minimalnim uvjetima.

 • PRIVREMENA RJEŠENJA
  Izmjenom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 126/2021) rok za ishođenje trajnog rješenja produžuje se do 31. prosinca 2024. godine.

Iznajmljivači koji posjeduju privremena rješenja s rokom valjanosti do 31.12.2021. mogu nastaviti s pružanjem usluga do 31.12.2024. godine.

Ukoliko iznajmljivači ne žele nastaviti s iznajmljivanjem nakon 31.12.2021. godine dužni su podnijeti Zahtjev za ukidanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i ishoditi rješenje o odjavi.

Više informacija o postupku rekategorizacije i o privremenim rješenjima možete pronaći klikom na gumb u nastavku:

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja iznajmljivač može naručiti izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče. Izgled ploče strogo je određen, a ploča mora biti vidno istaknuta na glavnom ulazu u objekt.

Proizvođaču je potrebno poslati:

 • Kopiju rješenja
 • Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču te
 • Kopiju uplatnice.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

 • Kordun – marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)
 • Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguarst6@gmail.com) za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu; 10. Kamp (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 11. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma) 12. Turističko naselje; 13. Pansion komfor; 14. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 15. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 16. Kamp odmorište (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 17. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 18. Spa; 19. Kamp naselje; 20. Kampiralište; 21. Turistički apartmani; 22. Bike; 23. Congress; 24. Meetings
 • Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hrza ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu; 3. Sobe u domaćinstvu; 4. Kuća za odmor u domaćinstvu; 5. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 6. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)
 • Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu;  4. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 5. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma);  6. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 7. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)
 • Negras d.o.o. (Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/431-046; 091/1904 965; 091/5230 380; e-mail: info.negras@gmail.com): za ploče za smještajne objekte u domaćinstvu: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Soba 4. Kuća za odmor; za ploče za ostale ugostiteljske objekte za smještaj: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Kuća za odmor
 • Tramax d.o.o. (Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split; tel: 021/548-808; e-mail: info@tramax.hr): za ploče za smještajne objekte u domaćinstvu: 1. Sobe, 2. Apartman, 3. Studio apartman, 4. Kuća za odmor
 • Skripta tisak d.o.o. (F. Kuhača 12, 31000 Osijek; tel: 031/203-900, fax: 031/215-960; e-mail: tisak@skripta.hr) za ploče – za objekte u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu: 1. Apartman
 • Condor B&B d.o.o. (Križine 8, 21000 Split; tel: 021/460-143, e-mail: condor.split@gmail.com) za ploče – za objekte u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Sobe, 4. Kuća za odmor

Za otvaranje sustava eVisitor potrebno je ispuniti obrasce u nastavku:

* Iznajmljivači sa stalnim prebivalištem izvan Općine Malinska-Dubašnica moraju priložiti i vlasnički list.

 

Popunjene obrasce i popratnu papirologiju potrebno je donijeti u Ured TZ-a ili poslati putem e-maila na: info@visitmalinska.com.

 

PRIJAVA I ODJAVA TURISTA U SUSTAV EvISITOR

Iznajmljivači su obvezni goste prijaviti u sustav eVisitor u roku od 24 sata od dolaska te goste odjaviti (ako nemaju podešenu automatsku odjavu) na dan odlaska.

KNJIGA GOSTIJU = POPIS TURISTA (EvISITOR)

Popis gostiju nalazi se u sustavu eVisitor.
(Po uspostavi eVisitora – informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatske turističke zajednice, knjigom gostiju smatra se i Popis turista koji se vodi za pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u ugostiteljskom objektu.)

Iznajmljivači su dužni prikupljati osobne podatke o osobama koje borave u objektu (gostima) u određenom opsegu, a u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza i evidencije gostiju u sustavu eVisitor.  Važno je napomenuti da se podaci ne smiju kopirati niti dijeliti s trećim osobama.

Za sve one koji žele gostima pružiti relevantne informacije o svrsi prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka, mogu u nastavku preuzeti GDPR obavijesti na 8 jezika.

Iznajmljivači svoje cijene kreiraju samostalno, pritom se preporuča usporedbu cijena s konkurentnim objektima u okolicu. Struktura cijene smještaja mora uključivati fiknse troškove, turističku pristojbu, posredničku naknadu (postotak provizije posredničkoj agenciji) i zaradu.

Cijene na računu koji se izdaje gostu moraju uvijek odgovarati cijenama iz službenog cjenika, koji mora biti istaknut na vidljivom mjestu u svakoj smještajnoj jedinici. Cijene moraju biti izražene u kunama, ali smije biti navedena i približna protuvrijednost u stranoj valuti. Na navedenu cijenu u cjeniku mogu se obračunavati popusti. Svi popusti moraju biti navedeni i iskazani na računu, kojeg iznajmljivač ili agencija izdaju gostu. Osnovna cijena mora odgovarati cijeni navedenoj u cjeniku.

Stavke koje cjenik mora sadržavati:

 1.  Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa, OIB)
 2.  Vrsta i kategorija smještaja (po rješenju kategorizacije)
 3.  Vrsta usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana)
 4.  Način naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno…)
 5.  Termin (unijeti sve termine, sezone…)
 6.  Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, cijenu u eurima možete dodati za lakše razumijevanje stranim gostima)
 7.  Obavezno navesti da je turistička pristojba uključena u cijenu najma apartmana po danu (noćenju). U napomeni cjenika navesti informaciju o visini turističke pristojbe.
 8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, čišćenje, doručak, parkiralište, klima, pomoćni krevet…)
  Napomena: najam bicikala, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti ako nemate potrebne dozvole za obavljanje tog posla.
 9. Datum važenja cjenika (navesti datum od kojega je cjenik važeći – pri dnu cjenika)

Cijenik se mora istaknuti u svakom smještajnom objektu. Najčešće je izložen na unutarnjoj strani vrata ili na stolu, a možete se ga staviti i u mapu u kojoj se nalazi obavijest o načinu podnošenja prigovora. Sve informacije o načinu podnošenja prigovora nalaze se u nastavku.

 

određivanje optimalne cijene u doba pandemije

Prilikom određivanja cijene usluga ponekad je teško pronaći “zlatnu sredinu” i odrediti cijenu koja će privući gosta i osigurati uspješno poslovanje.

Pandemija je ponajviše utjecala na nove troškove:

 • dezinficijensi za ruke,
 • dodatna sredstva za čišćenje i dezinfekciju
 • maske,
 • toplomjeri…

Minimalna cijena smještaja mora pokrivati sve navedene troškove, a da se pritom ostvari zarada.

Preporuča se da se cijene smještaja ne spuštaju za više od 10%. Umjesto snižavanja cijena gostima ponudite popuste za variabilni dio cijene koji možete sniziti. Zapamtite da se jednom snižena cijena teško vraća na željenu.

U istaknutu cijenu može se uključiti dodatne usluge poput prijevoza s aerodroma, besplatnog parkiranja, besplatnog boravka za kućne ljubimce, besplatno otkazivanje…

Cijene je potrebno svake godine uskladiti sa sezonom/godišnjim dobom/praznicima i sl.
Svoj objekat ne precjenjujte, već pri određivanju cijene koristite parametre kao što su lokacija, vrsta smj. jedinice, kapacitet, uređenje interijera i eksterijera te oprema u smještajnoj jedinici te druge dodatne pogodnosti.

Sukladno odredbama članka 32, stavka 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) iznajmljivač je obvezan izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija.

Račun mora sadržavati slijedeće informacije: broj računa i nadnevak, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj pružatelja usluge (iznajmljivača) koji je ispostavio račun; ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena​; količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga (npr. 2 noćenja); ukupni iznos naknade; dodatne usluge (kućni ljubimci, čišćenje, parkiralište, klima uređaj…); odobreni popust (ukoliko postoji); potpis iznajmljivača.

Obavezno navesti slijedeće:
Napomena: oslobođeno PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.
Turistička pristojba je uključena u cijenu.

Račun se izdaje u 2 primjerka (jedan primjerak za gosta drugi za iznajmljivača) i nije ga potrebno fiskalizirati.

Račune je potrebno evidentirati na kraju svakog dana, neovisno o načinu naplate i neovisno o tome jesu li naplaćeni.

 

 

evidencija prometa

Za izdane račune potrebno je voditi Evidenciju prometa, kronološkim redom prema datumu izdavanja računa. Evidenciju prometa moguće je voditi pomoću knjige Evidencije o prometu, EP obrasca ili sustava eVisitor (rubrika Financije, pod rubrika Promet) prema izdanim računima, a u obrazac TZ2 unosi se ukupan promet prema navedenoj evidenciji.

Iznajmljivači su dužni gostima omogućiti da uputi prigovor na pruženu uslugu. Na vidno mjesto u objektu potrebno je istaknuti adresu elektroničke pošte na koju gost može poslati primjedbu, ili obavijest o načinu podnošenja prigovora uložiti u knjigu dobrodošlice gostiju ili mapu s obavijestima u svakoj smještajnoj jedinici. Iznajmljivač mora odgovoriti na Prigovor gosta u roku od 15 dana.

Obavjest_o_načinu_podnošenja_prigovora_potrošaća_HR, DE, EN, IT

Kućni red predstavlja niz pravila kojih se moraju pridržavati gosti tijekom boravka u smještajnim jedinicama, kako bi se osigurao mir za preostale goste, stanare i susjede. Potrebno ga je postaviti na vidljivo mjesto i goste upozoriti na navedena pravila, kako ne bi došlo do nepotrebnih neugodnih situacija.

Ogledni primjer kućnog reda možete preuzeti ovdje ili u fizičkom formatu direktno u Uredu TZ-a.

Kako bi okoliš ostao čist i uredan potrebno je otpad odložiti u za to predviđene spremnike.

Na otoku Krku se otpad razvrstava po bojama spremnika:

 • Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad)
 • Žuti spremnik (plastika i metal)
 • Plavi spremnik (papir)
 • Smeđi spremnik (biorazgradiv otpad)
 • Crni spremnik (staklo)

Za zbrinjavanje jednokratnih pelena predviđene su zasebne vrećice roza boje, koje je moguće naručiti telefonskim putem na broj +385 (0)51/654-666. Ispunjene i zatvorene vrećice odlažu se pored zelene kante na dan odvoza miješanog komunalnog otpada.

Kalendar odvoza smeća nalazi se na poveznici u nastavku: http://www.ekootokkrk.hr/sites/default/files/dokumenti/ponikve_kalendar_odvoza_2022_web_a4.pdf

Za zbrinjavanje glomaznog i problematičnog otpada predviđen i organiziran je rad Reciklažnih dvorišta, koja rade rade tijekom cijele godine, osim na državne blagdane.

Više informacija možete pronaći ovdje: http://www.ekootokkrk.hr/reciklazna-dvorista

Sredstva za pružanje prve pomoći moraju biti osigurana na dostupnom mjestu u objektu.

Evakuacijski plan potrebno je istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Evakuacijski plan mora osim izgleda prostora iz ptičje perspektive sadržavati strelice, koje označavaju smjer evakuacije.

Primjer plana evakuacije

Znak „ne smetaj“ ili sličan znak potrebno je imati u smještajnim jedinicama, jer pomoću njega gost može iznajmljivaču dati do znanja da trenutno nije dostupan i da ne želi da ga se uznemirava.

Iznajmljivači su dužni utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu.

 

zabrana posluživanja alkohola

Naljepnica kojom se zabranjuje posluživanje alkohola maloljetnicima potrebna je samo za iznajmljivače koji nude uslugu posluživanja hrane i pića.

Testiranje bazenskih voda definirano je Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda. Za sve informacije vezane uz testiranje bazenskih voda predlažemo da kontaktirate nadležnu ispostavu Zavoda za javno zdravstvo, koji će Vam rado pojasniti proceduru.

2. financijske obveze

 

Financijske obveze iznajmljivača plaćaju se u paušalnom iznosu te ne ovise o popunjenosti kapaciteta.

Iznajmljivači moraju voditi računa o dospijećima podmirenja obaveza:

Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20 i 52/20) turistička pristojba plaća se u paušalnom iznosu za osnovne i pomoćne krevete.

Na području Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica turistička pristojba iznosi 55,00 €/krevetu.

Turistička pristojba plaća se jednokratno ili obročno. Rok dospijeća ovisi o načinu plaćanja.

 • Jednokratna uplata, do 31.7. tekuće godine
 • Obročna uplata,
  > prva rata do 31.7.,
  >
  druga do 31.8. i
  > treća do 30.9.
  tekuće godine.

Uplatnicu je moguće preuzeti direktno iz sustava eVisitor (rubrika Financije, pod rubrika Uplatnica) ili direktno u Turističkom uredu.

Podaci za uplatu:

 • IBAN: HR9510010051725304741
 • Poziv na broj: HR67
 • Poziv na broj: OIB iznajmljivača- broj objekta u sustavu eVisitor
 • Primatelj:Turistička pristojba – Malinska–Dubašnica
 • Opis plaćanja: Turistička pristojba do __________ (datum)

*Iznos turističke pristojbe ne ovisi o popunjenosti kapaciteta, a eventualna umanjenje donosi Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20) turistička članarina plaća se u godišnjem paušalnom iznosu, određenom u Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20).

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak broja kreveta u smještajnom objektu u prethodnoj godini i iznosa članarine za svaki krevet.  Broj kreveta određuje se prema podacima iz sustava eVisitor, utvrđenim u zaprimljenom Rješenju o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

 • NOVI IZNAJMLIVAČI: godišnji paušalni iznos članarine, za osobe koje su rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prvi put ishodile u tekućoj godini, umnožak je najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor, utvrđenih rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Turistička članarina iznosi 5,97€ po osnovnom krevetu i 2,99€ po pomoćnom krevetu.

Godišnji paušalni iznos članarine potrebno je podmiriti jednokratno ili obročno, s rokovima dospijeća:

 • Jednokratno, do 31.7. tekuće godine ili
 • Obročno s rokovima dospijeća 7., 31.8. i 30.9. tekuće godine.

Informacija o iznosu turističke članarine nalazi se na početnoj stranici sustava eVisitor u rubrici Obavijesti TZ.

Podaci za uplatu članarine TZ:

 • IBAN: HR03 1001 0051 7253 2715 5
 • Model: HR 67
 • Poziv na broj: OIB iznajmljivača
 • Primatelj: Članarina turističkim zajednicama – Malinska
 • Opis plaćanja: Članarina TZ za 2024. godinu

 

OBRAZAC TZ-2

Iznajmljivači su dužni podnijeti TZ-2 obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave, najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu.

 • NOVI IZNAJMLJIVAČI: Iznajmljivači koji su s pružanjem ugostiteljskih usluga započeli u tekućoj godini, moraju obrazac TZ-2 ispuniti i dostaviti Poreznoj upravi u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja.

Obrazac TZ-2 mora uz obračun članarine obavezno sadržavati podatak o ukupnim primicima iz evidencije prometa.

Upute za popunjavanje obrasca nalaze se na poveznici u nastavku: https://www.visitmalinska.com/upute-za-popunjavanje-tz-2-obrasca/

TZ-2 obrazac predaje se u nadležnu Ispostavu Porezne uprave prema mjestu prebivališta obveznika tj. iznajmljivača. Mogućnosti podnošenja obrasca su sljedeće:

 • direktno u uredu nadležne Porezne uprave ili poštom
  (Adresa obveznike s područja otoka Krka: Porezna uprava, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 3, 51500 Krk)
 • Putem sustava ePorezna ili
 • mailom.

*Turistička pristojba se plaća neovisno o popunjenosti kapaciteta, a eventualna umanjenja donosi nadležno Ministarstvo turizma i sporta.

NAPOMENA:

Rubrika za paušalni porez odnosi se na razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2023., a odluka o Visini paušalnog poreza za 2024. uskoro će biti objavljena na web stranici.

 

Od 1.1.2020. godine, paušalni porez na dohodak plaća se prema mjestu nekretnine (u kojem se iznajmljuje smještaj). Porezna uprava poslat će Vam porezno rješenje s podacima o plaćanju. Paušalni porez plaća se kvartalno temeljem Rješenja kojeg izdaje Porezna uprava.

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 28. siječnja 2019. godinu donijelo je Odluku o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (SN br 2/19).

Visina paušalnog porezna utvrđena je ovisno o području gdje se nalazi soba, apartman i kuća za odmor te iznosi:

Područje

Visina paušalnog poreza po krevetu

Malinska, Vantačići, područje       UPU 4 – Rova (GP-3)

39,82€ (300,00 kn)

Bogovići, Porat, Sv. Vid-Miholjice

33,84€ (255,00 kn)

Kremenići, Maršići, Milčetići, Milovčići, Sv. Anton, Žgombići

28,87€ (210,00 kn)

Ostala naselja 19,91€ (150,00 kn)

 

Visina paušalnog poreza obračunava se isključivo po broju stalnih kreveta u domaćinstvu, pomoćni kreveti ne dolaze u obračun. Na paušal ne utječe popunjenost smještaja.

Ako iznajmljivači koriste usluge stranih posrednika i agencija, koje imaju sjedište u drugim državama članicama EU, moraju sami obračunati i plaćati PDV na usluge do 20. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Iznajmljivač je dužan stranoj agenciji dostaviti PDV identifikacijski broj, a strana agencija će mu ispostaviti račun za proviziju bez obračunatog PDV-a.

Primjer: Ako poslujete s portalima kao što su Booking.com ili Airbnb, na iznos njihove provizije potrebno je obračunati PDV na proviziju po stopi od 25% i nadležnoj Poreznoj upravi podnijeti Obrazac PDV i Obrazac PDV-S.

 

Za dodatne informacije po pitanju OBRAČUNA i PLAĆANJA PDV-a NA PROVIZIJU potrebno je KONTAKTIRATI NADLEŽNU ISPOSTAVU POREZNE UPRAVE!

Više informacija o plaćanju PDV-a na proviziju možete pronaći na stranicama Porezne uprave tj. klikom na gumb Saznaj više u nastavku.

3. ŠTO PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI NE MORAJU IMATI

Privatni iznajmljivači nisu obavezni posjedovati vatrogasni aparat (no, preporučljivo ga je imati u objektu).

P.s. Obveza postavljanja aparata za gašenje požara ne odnosi se na iznajmljivače – fizičke osobe, već na obrtnike i tvrtke.

Privatni iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, za razliku od pravnih osoba (tvrtke ili obrti), po Zakonu nisu dužni imati pečat, ali ga mogu imati ukoliko to žele.

Sektor za normativne poslove Ministarstva turizma i sporta potvrdio je da naljepnice kojima se zabranjuje usluživanje alkohola maloljetnicima onim koji nemaju uslugu posluživanja hrane i pića nisu potrebne.

Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju brisane su odredbe, koje iznajmljivače obvezuju pribavljanja energetskog certifikata za objekte u kojima se pruža ugostiteljska usluga smještaja.

Iz Pravilnika o razvrstavanju i kategoriji objektata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 78/14) obrisani su članci 23.-26., koji su se odnosili na ishođenje lječničke potvrde.

4. BUDI U TRENDU, PRATI NOVOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE i uključi se u projekte

Iznajmljivači, koji su potpisali Privolu, popunili Upitnik ili se prijavili putem prijavnog obrasca na web stranici turističke zajednice primaju:

 • obavijesti za iznajmljivače
 • informacije o događanjima
 • pozive na edukacije
 • čestitke i sl.

putem e-maila, koji su upisali na obrazac.

Turistička zajednica Općine Malinska-Dubašnica uz redovnu komunikaciju s iznajmljivačima putem
Newslettera i medija pokrenula je informiranje putem Viber zajednice, kako bi olakšala
komunikaciju i razmjenu novosti s iznajmljivačima.

 

Projekt Viber zajednice pod nazivom INFO za iznajmljivače pokrenut je zbog potrebe po što
jednostavnijem i pristupačnom informiranju iznajmljivača o svim bitnim
informacijama s područja turizma.

 

Pozivamo Vas da nam se pridružite te ostanete u toku putem:

 • pomoću skeniranja QR koda

 

 • pozivnice TZ-a, susjeda, agencije…

ili

Sve informacije o sufinanciranju marketinških aktivnosti u 2022. godini dostupne su klikom na gumb u nastavku.

TZO Malinska-Dubašnica u suradnji s ostalim TZ-ima s otoka Krka organizira online edukacije. Edukacije će se održati svake srijede u ožujku putem platforme Zoom. Edukacije su organizirane s ciljem kvalitetne pripreme te upoznavanjem s trendovima i novostima za nadolazeću turističku sezonu, predavači će temama obuhvatiti sve bitne informacije vezane za poslovanje, ali i prezentirati aktualnosti, mogućnosti oglašavanja te trendove na turističkom tržištu.

Više informacija dostupno je klikom na gumb u nastavku.

Primorsko-goranska županija pokrenula je projekt oznake kvalitete Kvarner Family, koji provodi Turistička zajednica Kvarnera u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama. Riječ je o sustavu standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje iznajmljivača tj. nositelja obiteljskog smještaja.

Kvarner Family nadopuna je postojećem sustavu kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete obiteljskog smještaja kao što su to sobe, apartmani, kampovi i kuće za odmor.

Pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu mogu sudjelovati u programu Kvarner Family. Sve informacije o sudjelovanju u programu možete pronaći na mrežnoj stranici TZ Kvarnera u nastavku: http://www.kvarner.hr/business/promo_aktivnosti/Kvarner_Family

S ciljem brendiranja Hrvatske kao sigurne destinacije, Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica pokrenuli su projekt dodjele oznake sigurnosti pod nazivom „Safe stay in Croatia“.

Ova oznaka gostima omogućuje lakše prepoznavanje destinacija, pružatelja smještaja, prijevoza, turističkih atrakcija i sl. koji su usvojili nacionalne i svjetske standarde zdravstvene i higijenske zaštite. Također, vidljivo istaknuta oznaka Safe stay in Croatia svim posjetiteljima pruža informaciju da turistički objekt djeluje prema aktualnim preporukama Svjetskog vijeća za putovanja i turizam i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Safe stay in Croatia je nacionalna oznaka sigurnosti koja se besplatno dodjeljuje dionicima iz hrvatskog turističkog sektora i ostalima koji su dio lanca putovanja, poput prijevoznika, zračnih luka, kolodvora, nautičkih luka i marina, pa tako i iznajmljivačima, a potrebna je prijava u sustav i ispuna prijamnog obrasca kojim potvrđuju i jamče poštivanje i provođenje aktualnih zdravstvenih i sigurnosnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Opća pravila za goste

 • nošenje zaštitnih maski u svim zajedničkim prostorijama
 • dezinfekcija ruku
 • ograničen broj osoba u zajedničkim prostorijama objekta
 • fizički razmak

Čišćenje objekata

 • redovita dezinfekcija zajedničkih prostora, a posebnu pozornost usmjeriti na opremu / mjesta koja se često dodiruju
 • provjetravanje prostorija
 • dezinfekcijska sredstva
 • u sanitarnim čvorovima koristiti jednokratne materijale (papirnati ručnici)
 • redovito pročišćavanje i dezinfekcija filtera klimatizacijskih uređaja, ventilacije i uređaja za grijanje

5. nadležne institucije

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske krovna je organizacija na području turizma te donosi zakonske okvire, kojih se moraju pridržavati svi dionici ugostiteljsko-turističkog sektora.

Hrvatska turistička zajednica osnova je kao nacionalna organizacija, čije se sjedište nalazi u Zagrebu. HTZ otvara svoja predstavništva i ispostave u inozemstvu te surađuje sa srodnim organizacijama u inozemstvu te može biti članom međunarodnih turističkih organizacija

S ciljem sprečavanja neregularnosti prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga te neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili pružanja ugostiteljskih usluga (poput npr. iznajmljivanja smještajnih kapaciteta „na crno“), sve uočene nepravilnosti mogu se prijaviti Turističkoj inspekciji koja djeluje pri Državnom inspektoratu te obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu:

 1. način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu
 2. neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
 3. prijava i odjava boravka turista
 4. obračun, naplata i uplata turističke pristojbe
 5. obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu

Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti direktno ili anonimno prijaviti:

Aktualne zakone koji reguliraju područje turističko – ugostiteljske djelatnosti s naglaskom na Zakon o pružanju usluga u turizmu i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, moguće je pronaći putem poveznice u nastavku:  http://mint.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

 • Uvjeti za odobravanje ulaska, boravka i rada stranaca propisani su odredbama Zakona o strancima (Narodne novine, br. 133/20), Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 66/19, 53/20, 144/20) te pripadajućim podzakonskim aktima.
 • Prijava i odjava turista Policijskoj postaji obavlja se isključivo elektronski putem sustava eVisitor.
 • Državljani trećih zemalja (državljani zemalja koje nisu članice EGP-a) mogu boraviti u Republici Hrvatskoj na kratkotrajnom boravku do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana (90 dana boravka se može iskoristiti jednokratno ili višekratno). Državljanin treće zemlje za vrijeme kratkotrajnog boravka mora imati prijavljen smještaj. Smještaj je dužna prijaviti pravna ili fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj.
 • Pružatelj usluge smještaja, u smislu članka 177. st.1. Zakona o strancima (NN 133/20) koji glasi „…smještaj državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je strancu pružila smještaj (pružatelj smještaja) u roku od jednoga dana od dolaska stranca na smještaj.“ – dužan je izvršiti prijavu u roku od 24 sata. Kršenje ovih odredbi za posljedicu imaju sankciju novčanog kažnjavanja od 300,00 do 2.000,00 HRK za fizičku, odnosno od 5.000,00 do 7.000,00 HRK za pravnu osobu te od 500,00 HRK do 3.000,00 HRK za odgovornu osobu u pravnoj osobi.
 • Pružatelj usluge smještaja prilikom saznanja ili utvrđivanja nezakonitih radnji od strane gostiju, ili korištenja kratkotrajnog (tzv. turističkog) boravka suprotno svrsi (nezakoniti rad, nezakoniti boravak i sl.) dužan je o istom izvijestiti nadležno tijelo Ministarstva, u protivnom čini prekršaj pomaganja nezakonitih migracija, odnosno kazneno djelo iz čl.135. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12) „Protuzakonito zapošljavanje“.

Sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Ministarstvo Financija, Porezna uprava.

Vezane objave