Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska
Kutak za iznajmljivače

Upute za iznajmljivače

Ove upute i smjernice namijenjene su već postojećim iznajmljivačima ili onima koji to tek žele postati.

Svi navedeni zakoni i pravilnici mogu se pronaći na web stranicama Ministarstva turizma i sporta te Narodnih novina.

Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci iz zakona.
Turistička zajednica ne snosi odgovornost uslijed eventualnih netočnosti ili promjene tih podataka.

 

Za iznajmljivanje smještaja tj. pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi

rješenje

nadležnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Prije podnošenja Zahtjeva za odobrenje pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivači moraju se upoznati s odredbama:

  • Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 98/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

te provjeriti uvjete u

  • Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 6/16, 54/16, 61/16, 69/17, 120/19),

kako bi kategorizacija smještajnih jedinica odgovarala željenoj kategoriji tj. zvjezdicama u Rješenju.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji moguće je pronaći na stranicama Ministarstva i sporta Republike Hrvatske:

Nakon pojedinačnog utvrđivanja uvjeta potrebno je podnijeti Zahtjev za odobrenje pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu nadležnom Upravnom odjelu za turizam.

Kao što smo već prije naveli za propisno iznajmljivanje smještaja potrebno je osigurati Rješenje nadležnog Ureda.

Sve zahtjeve:

s potrebnom popratnom papirologijom podnosi se nadležnom:

Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ, Ispostava Krk,
Trg bana J. Jelačića 3
51500 Krk
Tel: +385/51 354-347, 051/354-350
E-mail: gospodarstvo.krk@pgz.hr

 

S danom zaprimanja Rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu postane obveznik praćenja zakonskih regulativa s područja turizma i ugostiteljstva, koja se dijele na:

  • NEFINANCIJSKE OBVEZE, vezane za propisno vođenje dokumentacije i uređenje apartmana; te
  • FINANCIJSKE OBVEZE, koje uključuju podmirivanje pristojbi, članarine i poreza u paušalnom iznosu, ne vezanom za popunjenost kapaciteta.