Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska
Upute za iznajmljivače

Nadležne institucije

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske krovna je organizacija na području turizma te donosi zakonske okvire, kojih se moraju pridržavati svi dionici ugostiteljsko-turističkog sektora.

Hrvatska turistička zajednica osnova je kao nacionalna organizacija, čije se sjedište nalazi u Zagrebu. HTZ otvara svoja predstavništva i ispostave u inozemstvu te surađuje sa srodnim organizacijama u inozemstvu te može biti članom međunarodnih turističkih organizacija

S ciljem sprečavanja neregularnosti prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga te neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili pružanja ugostiteljskih usluga (poput npr. iznajmljivanja smještajnih kapaciteta „na crno“), sve uočene nepravilnosti mogu se prijaviti Turističkoj inspekciji koja djeluje pri Državnom inspektoratu te obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu:

  1. način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu
  2. neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
  3. prijava i odjava boravka turista
  4. obračun, naplata i uplata turističke pristojbe
  5. obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu

Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti direktno ili anonimno prijaviti:

Aktualne zakone koji reguliraju područje turističko – ugostiteljske djelatnosti s naglaskom na Zakon o pružanju usluga u turizmu i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, moguće je pronaći putem poveznice u nastavku:  http://mint.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

  • Uvjeti za odobravanje ulaska, boravka i rada stranaca propisani su odredbama Zakona o strancima (Narodne novine, br. 133/20), Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 66/19, 53/20, 144/20) te pripadajućim podzakonskim aktima.
  • Prijava i odjava turista Policijskoj postaji obavlja se isključivo elektronski putem sustava eVisitor.
  • Državljani trećih zemalja (državljani zemalja koje nisu članice EGP-a) mogu boraviti u Republici Hrvatskoj na kratkotrajnom boravku do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana (90 dana boravka se može iskoristiti jednokratno ili višekratno). Državljanin treće zemlje za vrijeme kratkotrajnog boravka mora imati prijavljen smještaj. Smještaj je dužna prijaviti pravna ili fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj.
  • Pružatelj usluge smještaja, u smislu članka 177. st.1. Zakona o strancima (NN 133/20) koji glasi „…smještaj državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je strancu pružila smještaj (pružatelj smještaja) u roku od jednoga dana od dolaska stranca na smještaj.“ – dužan je izvršiti prijavu u roku od 24 sata. Kršenje ovih odredbi za posljedicu imaju sankciju novčanog kažnjavanja od 300,00 do 2.000,00 HRK za fizičku, odnosno od 5.000,00 do 7.000,00 HRK za pravnu osobu te od 500,00 HRK do 3.000,00 HRK za odgovornu osobu u pravnoj osobi.
  • Pružatelj usluge smještaja prilikom saznanja ili utvrđivanja nezakonitih radnji od strane gostiju, ili korištenja kratkotrajnog (tzv. turističkog) boravka suprotno svrsi (nezakoniti rad, nezakoniti boravak i sl.) dužan je o istom izvijestiti nadležno tijelo Ministarstva, u protivnom čini prekršaj pomaganja nezakonitih migracija, odnosno kazneno djelo iz čl.135. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12) „Protuzakonito zapošljavanje“.

Sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Ministarstvo Financija, Porezna uprava.