Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska
Upute za iznajmljivače

Financijske obveze iznajmljivača

 

Financijske obveze iznajmljivača plaćaju se u paušalnom iznosu te ne ovise o popunjenosti kapaciteta.

Iznajmljivači moraju voditi računa o dospijećima podmirenja obaveza:

Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20 i 52/20) turistička pristojba plaća se u paušalnom iznosu za osnovne i pomoćne krevete.

Na području Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica turistička pristojba za 2024. godinu iznosi 55,00 € po krevetu.

Turistička pristojba plaća se jednokratno ili obročno. Rok dospijeća ovisi o načinu plaćanja.

 • Jednokratna uplata, do 31.7. tekuće godine
 • Obročna uplata,
  > prva rata do 31.7.,
  >
  druga do 31.8. i
  > treća do 30.9.
  tekuće godine.

Uplatnicu je moguće preuzeti direktno iz sustava eVisitor (rubrika Financije, pod rubrika Uplatnica) ili direktno u Turističkom uredu.

Podaci za uplatu:

 • IBAN: HR9510010051725304741
 • Poziv na broj: HR67
 • Poziv na broj: OIB iznajmljivača- broj objekta u sustavu eVisitor
 • Primatelj:Turistička pristojba – Malinska–Dubašnica
 • Opis plaćanja: Turistička pristojba – ime i prezime iznajmljivača
  ** Za plaćanja iz inozemstva potrebno je napisati poziv na broj primatelja.

 

*Iznos turističke pristojbe ne ovisi o popunjenosti kapaciteta, a eventualna umanjenje donosi Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske.

 

Visina turističke pristojbe

Turistička pristojba za 2024.

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20) turistička članarina plaća se u godišnjem paušalnom iznosu, određenom u Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20).

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak broja kreveta u smještajnom objektu u prethodnoj godini i iznosa članarine za svaki krevet.  Broj kreveta određuje se prema podacima iz sustava eVisitor, utvrđenim u zaprimljenom Rješenju o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

 • NOVI IZNAJMLIVAČI: godišnji paušalni iznos članarine, za osobe koje su rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prvi put ishodile u tekućoj godini, umnožak je najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor, utvrđenih rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Turistička članarina iznosi:

 • 5,97 € po osnovnom
  i
 • 2,99 € po pomoćnom krevetu.

Godišnji paušalni iznos članarine potrebno je podmiriti jednokratno ili obročno, s rokovima dospijeća:

 • Jednokratno, do 31.7. tekuće godine ili
 • Obročno s rokovima dospijeća 7., 31.8. i 30.9. tekuće godine.

Informacija o iznosu turističke članarine nalazi se na početnoj stranici sustava eVisitor u rubrici Obavijesti TZ.

Podaci za uplatu članarine TZ:

 • IBAN: HR03 1001 0051 7253 2715 5
 • Model: HR 67
 • Poziv na broj: OIB iznajmljivača
 • Primatelj: Članarina turističkim zajednicama – Malinska
 • Opis plaćanja: Članarina TZ za _____. godinu (upisati na koju godinu se uplata odnosi)

 

OBRAZAC TZ-2

Iznajmljivači su dužni podnijeti TZ-2 obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave, najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu.

 • NOVI IZNAJMLJIVAČI: Iznajmljivači koji su s pružanjem ugostiteljskih usluga započeli u tekućoj godini, moraju obrazac TZ-2 ispuniti i dostaviti Poreznoj upravi u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja.

Obrazac TZ-2 mora uz obračun članarine obavezno sadržavati podatak o ukupnim primicima iz evidencije prometa.

Upute za popunjavanje obrasca nalaze se na poveznici u nastavku: https://www.visitmalinska.com/upute-za-popunjavanje-tz-2-obrasca/

TZ-2 obrazac predaje se u nadležnu Ispostavu Porezne uprave prema mjestu prebivališta obveznika tj. iznajmljivača. Mogućnosti podnošenja obrasca su sljedeće:

 • direktno u uredu nadležne Porezne uprave ili poštom
  (Adresa obveznike s područja otoka Krka: Porezna uprava, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 3, 51500 Krk)
 • Putem sustava ePorezna ili
 • mailom.

*Zaduženje turističke članarine ne ovisi o popunjenosti kapaciteta, a eventualna umanjenja donosi nadležno Ministarstvo turizma i sporta.

NAPOMENA: Trenutno objavljene informacije odnose se na razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2023. godine, a novu Odluku o visini paušalnog poreza za 2024. objavit ćemo uskoro.

 

Od 1.1.2020. godine, paušalni porez na dohodak plaća se prema mjestu nekretnine (u kojem se iznajmljuje smještaj). Porezna uprava poslat će Vam porezno rješenje s podacima o plaćanju. Paušalni porez plaća se kvartalno temeljem Rješenja kojeg izdaje Porezna uprava.

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godinu donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu (SN br 50/2023).

Visina paušalnog porezna utvrđena je ovisno o području gdje se nalazi soba, apartman i kuća za odmor te iznosi:

Naselja Visina paušalnog poreza
Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Turčići, Zidarići, Porat, Vantačići 50,00 €/krevetu
Preostala naselja 35,00 €/krevetu

 

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se, kako slijedi:

Naselja Visina paušalnog poreza
Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Turčići, Zidarići, Porat, Vantačići 60,00 €
Preostala naselja 40,00 €

 

Visina paušalnog poreza obračunava se isključivo po broju stalnih kreveta u domaćinstvu, pomoćni kreveti ne dolaze u obračun. Na paušal ne utječe popunjenost smještaja.

Ako iznajmljivači koriste usluge stranih posrednika i agencija, koje imaju sjedište u drugim državama članicama EU, moraju sami obračunati i plaćati PDV na usluge do 20. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Iznajmljivač je dužan stranoj agenciji dostaviti PDV identifikacijski broj, a strana agencija će mu ispostaviti račun za proviziju bez obračunatog PDV-a.

Primjer: Ako poslujete s portalima kao što su Booking.com ili Airbnb, na iznos njihove provizije potrebno je obračunati PDV na proviziju po stopi od 25% i nadležnoj Poreznoj upravi podnijeti Obrazac PDV i Obrazac PDV-S.

 

Za dodatne informacije po pitanju OBRAČUNA i PLAĆANJA PDV-a NA PROVIZIJU potrebno je KONTAKTIRATI NADLEŽNU ISPOSTAVU POREZNE UPRAVE!

Više informacija o plaćanju PDV-a na proviziju možete pronaći na stranicama Porezne uprave tj. klikom na gumb Saznaj više u nastavku.