Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

ODLUKA o dodjeli bespovratnih sredstava za programe, događanja i manifestacije u turizmu, u 2023. godini

KLASA: 601-01/23-01/01
URBROJ: 20-02/23-15
Malinska, 23. ožujka 2023. godine

 

Na 16. redovnoj sjednici Turističkog vijeća, održanoj 23. ožujka 2023. godine, temeljem Javnog poziva za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini te prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora, donesena je sljedeća

ODLUKA

o dodjeli bespovratnih sredstava za turistička događanja u 2023. godini

Ovom Odlukom odobravaju je sredstva potpora TZO Malinska-Dubašnica s pozicije II. 2.5. Podrška turističkoj industriji u 2023. godini kako slijedi:

 

Predsjednik Turističkog vijeća
TZO Malinska-Dubašnica
Robert Anton Kraljić


27/03/2023

Vezane objave