Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Odluka o dodjeli potpora za turistička događanja u 2022. godini

 

Slijedom Odluke Turističkog vijeća sa 7. sjednice Turističkog vijeća TZO Malinska – Dubašnica održane 03. ožujka 2022. godine o provedbi Javnog poziva za dodjelu potpora za turistička događanja u 2022. godini, te zapisnika Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora za turistička događanja u 2022. godini, Turističko vijeće TZO Malinska – Dubašnica  je na svojoj 9. sjednici održanoj 19. travnja 2022. godine donijelo sljedeću

O D L U K U

O DODJELI POTPORA ZA TURISTIČKA DOGAĐANJA U 2022 GODINI

 

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva potpora TZO Malinska – Dubašnica s pozicije II. 2.5. Podrška  turističkoj industriji u 2022. godini kao slijedi:

POTPORE ZA PROGRAME, DOGAĐANJA I MANIFESTACIJE U TURIZMU
NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA U 2022. GODINI

Redni
broj
PRIJAVITELJ NAZIV PROGRAMA VREMENSKI OKVIR
PROVEDBE PROGRAMA
ODOBRENO
1. MOTO KLUB
KRK – FMRC
21. međunarodni moto susret 20.-22.05.2022. 7.000,00
2. UO
“The Pirate Bay”
Pub Quiz “Lipo li je ganat po domaću” 5 dana u Adventu 5.000,00
Picigin Kup 10. – 11.06.2022 11.000,00
3. SRU Lastavica Trofej sv. Apolinara 23.07.2022. 5.000,00
4. Udruga
ART MODIS
Umjetnička večer 09.07.2022. 6.000,00
5. GPP Mikić d.o.o.
Hotel Malin
Dani bakalara u restoranu Royal 09.-24.12.2022. 10.000,00
Dani Smijeha Studeni
( 4 vikenda)
15.000,00
Ljetni program – restoran Mulino & beach bar MUL 15.06. – 01.09.2022. 5.000,00
6. Udruga RUKE,
Kornić
“RUKE” 18.-20.07./
18.-19.08.2022
2.000,00
7. Karate klub KRK Krk kup 2022 11.06.2022. 8.000,00
8. Udruga iznajmljivača
MALI DUB
Back to the past Malinska 4 večeri 18.000,00
9. P.A. Olivari Fischerfest 8 večeri 25.000,00
10. KD Dubašnica Kreativne igraonice za djecu ( Int.C. DUBoak) 21.06.-05.09.2022
2 x tjedno
6.000,00
Likovne radionice za djecu ( Int.C. DUBoak) 21.06.-04.09.2022.
2 x tjedno
6.000,00
Dubašljanska gaštronomija ( Int.C DUBoak) 15.06. – 15.09.2022.
1 x tjedno
6.000,00
SVEUKUPNO 135.000,00 kn

Predsjednik Turističkog vijeća
TZO Malinska-Dubašnica

Robert Anton Kraljić

KLASA: 601-01/22-01/01
URBROJ: 24-01/22-13
Malinska, 19. travnja 2022. godine

 

Dostaviti:

  1. Naslovu
  2. Pismohrani


22/04/2022

Vezane objave