Otvaranje Interpretativnog centra maritimne baštine

23.5. - 29.5.2022.