Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Turistička članarina za 2020. godinu

Poštovani iznajmljivači!

Obavještavamo vas da je izašao novi Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanja članarine turističkoj zajednici (“Narodne novine, broj 14/20”).

U nastavku slijedi nekoliko natuknica o turističkoj članarini u 2020. godinu.

  • VISINA GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu, odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

 

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i iznosa članarine za svaki krevet, odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu, odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

 

  • SMJEŠTAJ U DOMAĆINSTVU U KAMPU I U OBJEKTU VRSTE – KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE ROBINZONSKI TURIZAM

Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste – kamp odmorište i kamp odmorište – robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali najviše do deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen Rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

  • ČLANARINA ZA POMOĆNE LEŽAJEVE

Godišnji paušalni iznos članarine umanjuje se za 50%.

 

  • ROKOVI UPLATE

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno, do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

 

  • OBRAZAC KOJI PODNOSE OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2  koji je sastavni dio Pravilnika.

Za potrebe kontrole ukupnog poslovanja, osobe iskazuju podatak o ukupno ostvarenom prometu za prethodnu godinu.

Fizičke osobe koje usluge pružaju na različitim mjestima (adresama) u okviru iste jedinice lokalne samouprave i/ili na mjestima u više jedinica lokalne samouprave, uz Obrazac TZ 2 podnose razradu po lokacijama u kojima pružaju usluge.

Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.


13/02/2020