Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Poziv za obavljanje sezonskih poslova 2023.

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice općine MalinskaDubašnica (Službene novine Primorskogoranske broj 18/20), direktor Turističke zajednice općine MalinskaDubašnica, Daniel Manzoni, objavljuje

POZIV ZA OBAVLJANJE SEZONSKIH POSLOVA
za studente

 

Pozivaju se studenti za dostavu prijava za obavljanje sezonskih poslova radnog mjesta Informator (sezonski poslovi) u Turističkom informativnom centru Turističke zajednice Općine MalinskaDubašnica tijekom turističke sezone (svibanj rujan 2023.) za sljedeće poslove:

obavljanje poslova opće turističke informacijske službe (obavijesti osobnim kontaktom, telefonom, pisanim putem

vođenje korespondencije s gostima na prijazan i domaćinski način, a u cilju potpune pomoći gostu za traženu informaciju

poznavanje rada u sustavu eVisitor

distribucija informativnopromotivnog materijala neposrednim korisnicima,

prema potrebi operativno sudjelovanje u provođenju kulturnoumjetničkih, zabavnih i sportskih događaja i manifestacija te drugih priredbi od važnosti za destinaciju

obavljanje i drugih poslove po potrebi te nalogu direktora

Prijave se dostavljaju na adresu: Turistička zajednica Općine MalinskaDubašnica, Obala 46, 51511 Malinska, osobno, poštom ili emailom u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine MalinskaDubašnica. O rezultatima Poziva, odabrani kandidat bit će obaviješten u roku od 3 dana od dana održavanja razgovora.

POZIV ZA OBAVLJANJE SEZONSKIH POSLOVA
za studente

Pozivaju se studenti za dostavu prijava za obavljanje sezonskih poslova u Kući dubašljanske baštine ( umjetnička galerija u Bogovićima) tijekom turističke sezone lipanj rujan 2023. za sljedeće poslove:

Pomoć u pripremi postavljanja umjetničkih izložbi i ostalih događanja

Održavanje galerijskog prostora i davanje informacija posjetiteljima

obavljanje i drugih poslove po potrebi te nalogu direktora

Prijave se dostavljaju na adresu: Turistička zajednica Općine MalinskaDubašnica, Obala 46, 51511 Malinska, osobno, poštom ili emailom u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine MalinskaDubašnica. O rezultatima Poziva, odabrani kandidat bit će obaviješten u roku od 3 dana od dana održavanja razgovora.


18/04/2023

Vezane objave