Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Podsjetnik za iznajmljivače

Poštovani iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu!

Želimo Vas podsjetiti na obvezu plaćanja turističke članarine i turističke pristojbe sa sljedećim rokovima plaćanja:

 • jednokratna uplata do 31.7.2021.g.
 • ili plaćanje u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva  31.7.,  drugi 31.8.,  a treći do 30.9.2021.

turistička članarina

Podsjećamo kako je od 1. siječnja  2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Obračun turističke članarine obavlja se na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u prethodnoj godini.

Temeljem Pravilnika o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Narodne novine 64/2021), mjere iz 2020. godine primjenjuju se i na 2021. godinu.

Pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu su:

 • oslobođeni plaćanja turističke članarine na pomoćne krevete i
 • 50 % iznosa na osnovne krevete.

 

Upute za uplatu:

Obavještavamo vas kako je od danas, 30. srpnja 2021. unutar sustava eVisitor vidljiv obračun turističke članarine za 2021. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) (NN 144/20), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20) (NN 64/21).

Napominjemo kako je Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, izvršila predmetni obračun unutar informacijskog sustava Porezne uprave te podatke dodatno dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti implementirali unutar sustava eVisitor.

Obračun je vidljiv samo obveznicima, a ne i turističkim zajednicama.

Shodno navedenom se u nastavku nalaze primjeri obavijesti o zaduženju turističke članarine, koji je vidljiv obveznicima plaćanja istog.


IZNIMKA:

 • U slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta, prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.

 

turistička pristojba

Turistička pristojba u 2021. godini je temeljem Pravilnika o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (Narodne novine 64/2021), umanjena za 50% te nakon umanjenja iznosi 175,00 kn/osnovnom krevetu.

IZNIMKE:
 • Pomoćni kreveti se ne naplaćuju, osim u slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta, prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.

 

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. ostvaruju osobe koje su zadovoljile sve navedene uvjete:
 1. Utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 09.06.2021.
  *U slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 9.6.2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice.
 2. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021.
 3. U eVisitoru do 25.6.2021. nemaju evidentirano dugovanje veće od 20,00 kn.

 

Uplatnice za podmirenje turističke pristojbe možete preuzeti direktno:

 • iz sustava eVisitor
  [Financije > Uplatnice > Odaberete objekt > Vrsta iznosa: Ručni upis duga > Upišete iznos] ili
  [Financije > Uplatnice > Odaberete objekt > Vrsta iznosa: Paušalno 3 uplatnice]
 • ili direktno u Uredu TZ.

Primjer uplatnice:

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju te Vas srdačno pozdravljamo!

 

S poštovanjem,

TZO Malinska-Dubašnica


29/07/2021