Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Najave

Najave za atraktivna događanja iz Malinske i drugim mjestima općine.

Malinskarske noći 2023.

28. - 29.7.

Tradicionalna dvodnevna manifestacija koja spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju i zabavu u najveći ljetni događaj! Tri tematske lokacije s 3 različita…