Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Statistika 2023. godina