Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Odluka o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Malinska-Dubašnica u 2024. godini

 

KLASA: 122-01/24-01/02
URBROJ: 30-02/24-2
Malinska, 20. ožujka 2024. godine

 

Na 20. redovnoj sjednici Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica, održanoj 19. ožujka 2024. godine, temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Malinska-Dubašnica u 2024. godini te prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora, donesena je sljedeća

ODLUKA

o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu
na području Općine Malinska-Dubašnica u 2024. godini

 

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva potpora TZO Malinska-Dubašnica s pozicije II 2.5. Podrška turističkoj industriji u 2024. godini kako slijedi:

Predsjednik Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica
Robert Anton Kraljić


20/03/2024