Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Nadopuna preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova


Nadopuna preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova služi u svrhu zaštite djelatnika i posjetitelja noćnih klubova u skladu s trenutnim stanjem epidemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj. Potrebno se i dalje nastaviti pridržavati preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova objavljene na internetskoj stranici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_za_nocne_klubove_29_05.pdf

Organizacija rada noćnih klubova

Preporuka prestanka rada u zatvorenome i rad na otvorenome. Preporučuje se rad noćnih klubova organizirati na način da se koriste kapaciteti za rad na otvorenom te da se onemogući rad i boravak posjetitelja u zatvorenim prostorima noćnih klubova. Klubovima koji raspolažu isključivo zatvorenim prostorom preporučuje se nastavak rada po principu uobičajenih ugostiteljskih objekata (npr. kafića).
Plesni podij. Preporučuje se ne koristiti plesni podij u funkciji prostora za ples. Na prostoru plesnog podija preporučuje se postaviti stolove i stolice tako da između pojedinih skupina posjetitelja koji sjede oko stolova bude najmanje 1,5 m.

Protuepiedmijske mjere. U okolnostima u kojima se iz epidemiološke anamneze oboljelih utvrdi da je izvor/okolnost zaražavanja SARS-CoV-2 virusom boravak u noćnom klubu, preporučuje se da sanitarni inspektor sukladno članku 69. stavak 2. točka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, odmah obustavi rad objekta (noćnog kluba) s vremenom važenja odluke o obustavi rada sukladno mišljenju sanitarnog inspektora odnosno epidemiologa, te da naloži protuepidemijsku dezinfekciju i testiranje svih zaposlenika RT-PCR metodom na SARS-CoV-2. Sukladno rezultatima provedenih testiranja i epidemiološkoj procjeni određuje se mjera samoizolacije za sve osobe za koje je to potrebno.