Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Turistička pristojba

Poštovani pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu,

 

sukladno odredbama Zakona o turističkoj pristojbi članku 12. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Visina turističke pristojbe temeljem Odluke o visini turističke pristojbe na području TZO Malinska-Dubašnica u 2022. godini iznosi:

 • Objekti u domaćinstvu: 350,00 kn/krevetu
 • Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 500,00 kn za svaku smještajnu jedinicu.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe računa se prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u godini odnosno prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u razdoblju od 1.1.20222. do 31.12.2022.

Obveznik će biti zadužen za paušalni iznos turističke pristojbe bez obzira koliko je dugo posjedovao važeće rješenje o pružanju usluga u 2022.

 

Također:

 • Ako se nakon 27. svibnja 2022. broj kreveta poveća, obračun se uvećava i novo zaduženje će biti vidljivo na prvom sljedećem korektivnom obračunu
 • Ako se nakon 27. svibnja 2022. broj kreveta smanji, obračun se ne mijenja, a
 • Ako se nakon 27. svibnja 2022. ukine kapacitet, obračun se ne mijenja.

 

Sukladno odredbama Zakona o turističkoj pristojbi te Odluci o visini turističke pristojbe na području TZO Malinska-Dubašnica u 2022. godini, turistička pristojba iznosi 350,00 kn po osnovnom i pomoćnom krevetu.

Napominjemo da se izračun turističke pristojbe razlikuje od prethodnih godina.

2020. i 2021. godinu obilježila je pandemija koronavirusa te je zbog toga Ministarstvo turizma i sporta donijelo mjere tj. Pravilnike temeljem kojih je bila turistička pristojba umanjena za 50%, a pomoćni kreveti se nisu naplaćivali.*

 

 • Primjer obračuna za apartman 4+2 u 2020. i 2021. godini:
  Iznos TP: 175,00 kn/osnovnom krevetu*
  4 x 175,00 kn = 700,00 kn

 

 • Primjer obračuna za apartman 4+2 u 2022. godini:
  Iznos TP: 350,00 kn /osnovnom i pomoćnom krevetu
  4 osnovna kreveta + 2 pomoćna kreveta = 6 kreveta
  6 x 350,00 kn = 2.100,00 kn

 

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

TZO Malinska-Dubašnica


30/05/2022