Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Upute za popunjavanje obrasca tz2 u €

Poštovani iznajmljivači!

Podjećamo Vas na zakonsku obvezu predaje Obrasca TZ2 nadležnoj Ispostavi Porezne uprave do 15.1.2023. godine. Svim iznajmljivačima koji do sad još nisu podmirili turističku pristojbu, predlažemo da članarinu hitno podmire.

 • Obrazac TZ 2 odnosi se na razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine
 • broj kreveta (ležajeva) upisuje se sukladno Rješenju o odobrenju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a broj je moguće pronaći i u sustavu eVisitor
 • Iznosi turističke članarine po krevetu (ležaju) odnose se na zaduženja koja će biti formirana tijekom 2023. godine.
 • U obrascu je potrebno naznačiti način plaćanja članarine:
  –  jednokratni uplatu turističke članarine potrebno je podmiriti najkasnije do 31.7.2023. g.,
  – dok je obročni način plaćanja u ratama potrebno podmiriti (31.7., 31.8. i 30.9.)
 • u posljednjoj rubrici obrasca upisuje se iznos primitaka iz evidencije prometa iz 2022. godine
 • obrazac je moguće dostaviti osobno direktno u nadležnoj Ispostavi Porezne uprave, putem sustava ePorezna te poštom ili mailom.

 

Turistička članarina za 2023. iznosi:

– 5,97 € za osnovne krevete
– 2,99 € za pomoćne krevete

U nastavku se nalazi primjer ispunjenog obrasca

TZ 2 obrazac predaje se u nadležnu Ispostavu Porezne uprave.

Za obveznike s područja otoka Krka:

 • direktno ili slanje poštom na adresu:
  Porezna uprava – Ispostava Krk
  Trg bana J. Jelačića 3
  51500 Krk
 • putem sustava ePorezna
  ili
 • mailom.

 

Za sve one koje turističku članarinu nisu uplatili u propisanom roku se u nastavku nalazi virman s podacima za uplatu.


09/01/2023