Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

AKTUALNA SITUACIJA PO PITANJU ULAZAKA STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLIKU HRVATSKU

Hrvatski državljani

Hrvatski državljani smiju se vratiti u Republiku Hrvatsku bez dodatnih zahtjeva ili posebnih mjera.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane

Od 1. srpnja 2020. svi državljani EU / EEA i osobe s prebivalištem u zemlji EU / EGP mogu ući u Hrvatsku slobodno, bez ograničenja. Svim putnicima savjetuje se da ispune obrazac na web stranici ENTERCROATIA. Državljani trećih zemalja i dalje imaju određena ograničenja: mogu ući u zemlju samo zbog poslovnih ili turističkih razloga. Pri ulasku u Republiku Hrvatsku državljani država članica Europske unije, država članica u Shengenu te država članica povezanih sa schengenskim prostorom kao i članovi njihovih obitelji i državljani trećih zemalja koji su dugotrajni rezidenti u skladu s Direktivom Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine uzimajući u obzir status državljana trećih zemalja u pogledu dugotrajnog boravka i osoba koje imaju pravo boravka u skladu s drugim direktivama EU-a ili  nacionalnim pravom ili koje imaju nacionalne dugoročne vize nisu obvezne pružiti poseban razlog njihova ulaska (posao, gospodarstvo, turistički itd.) Mogu ući u zemlju pod istim uvjetima kao i prije izbijanja epidemije COVID-19 ali još uvijek pod epidemiološkim nadzorom i u skladu s općim i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Navedeno se odnosi i na građane Kneževine Andore, Republike San Marino, Kneževine Monako i Svete Stolice.
Također, od 10. srpnja, putnici iz Engleske mogu posjetiti Hrvatsku i vratiti se u Englesku bez da su u karanteni, osim ako nisu putovali kroz destinacije koje nisu u ovom izuzeću.

Kao i kod državljana EU / EEA, putnici bi trebali:
 • Popuniti obrazac „Enter Croatia“ kako bi ubrzali proces prelaska granice https://entercroatia.mup.hr/
 • Upoznati trenutne sigurnosne mjere u Republici Hrvatskoj
 • Proučiti najnovije FCO savjete (Ured za vanjske poslove i odnose sa zemljama Commonwealtha (The Foreign and Commonwealth Office – FCO))
 • Ispuniti obrazac za lakšu lokaciju državljana Velike Britanije kako bi se s lakoćom mogli vratiti.

 

Ostali strani državljani koji namjeravaju prijeći državnu granicu, moraju ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:

1. Posjedovati dokumentaciju koja dokazuje vlasništvo nad nekretninom koja se nalazi u Republici Hrvatskoj ili morskim plovilom (brod, jahta itd.) – (može biti i vlasnik zakupa) ili putuje na sprovod u Republiku Hrvatsku (i posjeduje odgovarajuću dokumentaciju koja to dokazuje). Ako je ispunjen bilo koji od ovih uvjeta, tim stranim državljanima dopušten je prelazak državne granice, zabilježit će se
mjesto / adresa gdje će boraviti ili gdje se nalazi nekretnina / plovilo, zajedno s kontakt brojem telefona i vremenom boravka – uključujući datum kada planiraju napustiti Republiku Hrvatsku.
2. Imati dokumentaciju koja dokazuje poziv od strane poslovnog subjekta u Republici Hrvatskoj, razlog zbog kojeg se zahtijeva njihov posjet Republici Hrvatskoj ili poziv na poslovni sastanak. Za ove putnike
koji prelaze granicu, potrebno je unijeti mjesto / adresu gdje će boraviti, kontakt broj telefona i trajanje boravka – uključujući datum kada planiraju napustiti Republiku Hrvatsku.
3. Svi ostali strani državljani koji imaju poslovni, turistički ili gospodarski razlog ili hitan osobni razlog, mogu ući u Republiku Hrvatsku ukoliko imaju odgovarajući dokaz. Potrebno je poslati odgovarajuću
dokumentaciju i namjeru prelaska državne granice (ulazak u Republiku Hrvatsku) na e-mail adresu uzg.covid@mup.hr i na zahtjev će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku. Također, moguće je
ispuniti online obrazac i provjeriti Q&A u vezi s gore navedenim na sljedećem linku:
https://entercroatia.mup.hr/

 

Potvrda rezervacije smještaja u smještajnom objektu uključuje:

• Potvrdu rezervacije smještaja svih pružatelja usluga smještaja / svih vrsta smještaja
• Ugovor o najmu kampa
• Stalni ugovor o vezu u nautičkoj turističkoj luci
• Potvrdu rezervacije veza u nautičkoj turističkoj luci
• Vaučer putničke agencije itd.
Sve ostale informacije po pitanju ulazaka u Republiku Hrvatsku dostupne su na sljedećoj poveznici: https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210

POSTUPAK KOD POJAVE BOLESTI U GOSTA U TURISTIČKOM SMJEŠTAJNOM OBJEKTU U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19
1. Nužni preduvjeti:
 • Jedinice lokalne samouprave, lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hotelsko turistički kompleksi većih hotelsko turističkih društava definirat će dodatne pružatelje zdravstvene zaštite za goste turističkih smještajnih objekata kroz organizaciju turističkih ordinacija odnosno ordinacija koje će biti nadležne za pojedine smještajne objekte.
 • Na područjima koja prihvaćaju turiste lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurat će kapacitete za pravovremenu dijagnostiku COVID-19.
 • Lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurat će mogućnost uzimanja briseva kod sumnji na COVID-19 u nadležnim ambulantama ili potencijalno prilikom kućnih posjeta gostima u smještajnim objektima.
 • Lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hitna medicinska služba osigurat će prijevoz do liječnika primarne zdravstvene zaštite i do bolnice za oboljele goste.
 • Regionalni i lokalni stožeri civilne zaštite i jedinice regionalne i lokalne samouprave osigurat će organiziranu izolaciju za oboljele od COVID-19 čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i
  organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte oboljelih koji moraju biti u karanteni/samoizolaciji.
 • Na mrežnim stranicama općina, gradova i županija, te njihovih turističkih zajednica objaviti kontakt podatke (telefonske brojeve) i radno vrijeme nadležnih liječničkih ordinacija/ambulanti koje skrbe o turistima na hrvatskom jeziku, engleskom i jezicima turista koji najviše posjećuju ta odredišta.
2. Kod postavljanja sumnje na zaraznu bolest COVID-19 u posjetitelja smještajnog objekta, vrijedi sljedeće:
 • Odgovorna osoba odnosno osoba koju on ovlasti u smještajnom objektu obavještava o bolesti gosta liječnika u ugovornoj ambulanti ili liječnika u turističkoj ambulanti (u daljnjem tekstu: nadležni liječnik) radi obavljanja pregleda.
 • Ako u prvom kontaktu s liječnikom, nadležni liječnik postavi sumnju da je osoba zaražena virusom SARS-CoV-2 odgovorna osoba smještajnog objekta mora zamoliti gosta da ostane u smještajnoj jedinici sa zatvorenim vratima te je dužna osigurati bolesnom gostu medicinsku (kiruršku) masku i papirnate maramice u dovoljnoj količini te uputiti gosta da ne izlazi iz sobe sve do liječničkog pregleda (dolazak liječnika u kućnu posjetu ili organizirani prijevoz bolesnog gosta do liječničke ordinacije) i dobivanja daljnjih uputa.
 • Nadležni liječnik pregledom bolesnika utvrđuje jesu li zadovoljeni kriteriji postavljanja sumnje na COVID-19 i ovisno nadalje o kliničkom stanju gosta određuje potrebu za pozivanjem epidemiologa.
 • Pri postavljanju sumnje na COVID-19 uzima se ili organizira uzimanje brisa radi pravovremene dijagnostike COVID-19 infekcije i određuje se bolesnom gostu i njegovim bliskim kontaktima izolacija u smještajnim jedinicama do prispijeća rezultata testiranja.
 • Zaposlenici smještajnog objekta odnosno pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu ne ulaze u sobu u kojoj je osoba pod sumnjom na COVID-19 i sobe u kojoj su njezini bliski kontakti, a goste se obavijesti da se zamjena posteljine kao i čišćenje sobe neće odvijati u uobičajenim razmacima i na uobičajeni način. Svaki takav gost mora sam održavati čistoću sobe/prostora u kojem boravi sa sredstvima koja će smještajni objekt ustupiti na raspolaganje. Usluživanje obroka odvijat će se dostavom u sobu, a gosti koji nemaju polupansionski ili puni pansionski smještaj, kupovat (naručivat) će obroke iz smještajnog restorana radi kontrole ulazaka i izlazaka u smještajni objekt/sobu uz dostavu obroka do pred vrata sobe/apartmana. U manjim ili apartmanskim smještajnim objektima će vlasnik ili odgovorna osoba za smještaj organizirati dostavu hrane i ostalih potrepština za gosta do vrata sobe te kontaktirati s nadležnom zdravstvenom službom.
 • Ako postoji potreba kontakta s bolesnim gostom za vrijeme čekanja na rezultate testiranja na COVID-19, određuje se jedna osobu koja će se baviti tim gostom uz obvezno nošenje zaštitne
  medicinske maske i rukavica te održavanje fizičke udaljenosti od bolesnika.
 • Maske, rukavice i slična zaštitna oprema treba odmah nakon korištenja biti bačena u kantu za otpatke s poklopcem u koju su uložene dvije plastične vrećice za otpad. Nakon bacanja zaštitne opreme u smeće, djelatnici trebaju oprati ruke sapunom i vodom ili ih dezinficirati.
 • Gosti koji su dio iste grupe ili iste obitelji s oboljelim također moraju ostati u svojim sobama dok se ne uspostavi kontakt s nadležnim liječnikom te do prispijeća nalaza ako liječnik postavi sumnju na COVID-19.
 • Ako liječnik utvrdi da gost nije inficiran COVID-19 određuje mu terapiju za njegovo stanje, samoizolacija se ukida gostu i njegovim bliskim kontaktima i gost se može slobodno kretati po objektu koliko to dopušta njegovo zdravlje i zaštita zdravlja ostalih gostiju turističkog objekta.
3. U slučaju potvrde zarazne bolesti COVID-19 kod gosta, vrijedi sljedeće:
 • Gosta kojemu je COVID-19 potvrđen i njegovo zdravstveno stanje zahtjeva hospitalizaciju, transportira se u zdravstvenu ustanovu sukladno uputi liječnika a ovisno o težini bolesti, korištenjem osobnog vozila, organiziranog transporta ili sanitetskim prijevozom. U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma poziva se hitna medicinska služba. Transport javnim prijevozom NIJE DOZVOLJEN.
 • U dogovoru s nadležnim liječnikom, domaćim gostima kod kojih je potvrđena bolest COVID-19 s blagim simptomima ili koji nemaju simptome bolesti, preporučljivo je da se upute u izolaciju u vlastitom smještaju (kod kuće), vlastitim prijevozom i bez korištenja javnog prijevoza, ako je to moguće. U tom slučaju daljnju skrb o oboljelom vodi njihov izabrani liječnik ili nadležni liječnik prema mjestu izolacije (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom).
 • Domaći gosti koji su kontakt s oboljelim idu kući u samoizolaciju o čemu dalje skrbi njihov izabrani liječnik (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom).
 • Strani gost s potvrđenom COVID- 19 bolešću čije zdravstveno stanje ne zahtjeva hospitalizaciju i domaći gost s potvrđenom COVID- 19 infekcijom koji nema uvjete za izolaciju kod kuće treba se smjestiti u organizirani smještaj za izolaciju u zajednici koji je predviđen za takve potrebe od strane lokalne samouprave na način da se gosti premještaju u unaprijed pripremljeni objekt prikladan za boravak u izolaciji (objekti određeni i opremljeni od lokalnog Kriznog stožera ili lokalne samouprave mogu biti apartmani, kuće, mobilne kućice, dormitorij, itd.) o čemu dalje skrbi nadležni liječnik za smještajni objekt (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom). Isto vrijedi i za goste koji su bliski kontakti oboljeloga, a kojima je potrebno organizirati karantenu/izolaciju.
 • Strani gosti kojima je potvrđena COVID-19 bolest i strani gosti bliski kontakti oboljelog mogu se prije isteka izolacije oboljelog, odnosno karantene/samoizolacije za zdrave bliske kontakte, vratiti u svoje države nakon konzultacije s javnozdravstvenim vlastima njihove zemlje porijekla putem IHR sustava (međunarodni zdravstveni propisi) i dogovora o načinu i financiranju njihova transporta u matične zemlje.
 • Zaposlenik odnosno osoba u domaćinstvu u kojemu se pruža usluga smještaja kojemu je potvrđen COVID-19 mora biti podvrgnut bolničkom liječenju ili izolaciji u vlastitom domu ili organiziranoj izolacijskoj jedinici, ovisno o težini bolesti.
 • Zaposlenik odnosno osoba u domaćinstvu u kojemu se pruža usluga smještaja, a koji je bio u bliskom kontaktu s osobom kojoj je potvrđen COVID-19, mora biti podvrgnut izolaciji u domu ili organiziranoj izolacijskoj jedinici za zdrave kontakte oboljelih od COVID-19.
 • O završetku izolacije i zdravstvenom stanju skrbi nadležni liječnik koji je propisao izolaciju ili karantenu/samoizolaciju.
KONTAKT

Hrvatski i strani državljani mogu dodatne informacije i pojašnjenja zatražiti na info broju 112. U nastavku se
nalazi popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti po županijama.


Također, sve relevantne informacije, odgovore na brojne upite gostiju i sl. možete objedinjeno pronaći na
mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice na sljedećoj poveznici: https://www.croatia.hr/en-GB/coronavirus-2019-ncov-q-and-a

OSTALI KONTAKTI:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo: tel: +385 (0)1 48 63 222, email: hzjz@hzjz.hr
Ministarstvo unutarnjih poslova: +385 (0)1 6122 111, email: pitanja@mup.hr


13/07/2020

Vezane objave