110 godina

Turistička zajednica općine Malinska – Dubašnica ove godine obilježava 110 godina organiziranog turizma u Malinskoj.