Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Podsjetnik za vikendaše u 2023. godini

Poštovani vlasnici kuća, apartmana i stanova za odmor!

Kao i svake godine, podsjećamo Vas na izvršenje obveze prijave i plaćanja turističke pristojbe za sve osobe, koje borave u Vašoj nekretnini.

 

Podsjećamo Vas da ste obavezni prijavu svog boravka i boravka osoba koje borave u Vašem stanu izvršiti samostalno putem jedinstvenog nacionalnog online informacijskog sustava eVisitor.

Vlasnici kuća, apartmana i stanova za odmor te članovi najuže obitelji mogu turističku pristojbu platiti po noćenju (popust 70%) ili u paušalnom iznosu.

Sukladno odbredbama čl. 8 Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19) članovima najuže obitelji smatraju se:

 • bračni i izvanbračni drug,
 • životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola,
 • srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi,
 • braća i sestre i njihovi bračni drugovi,
 • posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi,
 • pastorčad te maćeha i očuh.

 

Rok za odabir paušalnog plaćanja turističke pristojbe je do subote, 15.7.2023. godine, u 23:59. Sa 16.7. se opcija paušalnog plaćanja ukida te možete turističku pristojbu platiti samo po noćenju.

Iznosi paušalne turističke pristojbe nalaze se u nastavku:

 

 

 

 

 

 

Prijatelji i osobe koje ne spadaju u uži krug obitelji te nerezidenti EU mogu turističku pristojbu platiti samo po noćenju, u iznosu od 1,33€ po osobi, do zadnjeg dana boravka.

 

Podaci za uplatu:

 • Primatelj: TURISTIČKA PRISTOJBA – MALINSKA-DUBAŠNICA
 • IBAN: HR95 1001 0051 7253 0474 1
 • Model: HR 68
 • Poziv na broj: OIB – šifra objekta u sustavu eVisitor
 • Opis plaćanja: Turistička pristojba za …. (navedite vlasnika apartmana te evt. imena i prezimena osoba, za koje plaćate TP)
 • SWIFT: NBHRHR2x

p.s. za uplate iz inozemstva potrebno je upisati ime i prezime vlasnika apartmana

 

NADZOR:

Ukoliko nadležni Državni inspektor utvrdi nepravilnosti (da niste prijavili ili odjavili boravak te uplatili turističku pristojbu u određenom roku), podliježete zakonski propisanim novčanim kaznama od 66,36 do 796,34€ (od 500,00 do 6000,00 kuna) prema Zakonu o turističkoj pristojbi NN 52/19).

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju te Vas srdačno pozdravljamo.

TZO Malinska-Dubašnica


11/07/2023