Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Useful information

SERVICE INFORMATION

OPĆINA
Općina Malinska-Dubašnica
+385 51 750 500
Lina Bolmarčića 22
info@malinska.hr
https://www.malinska.hr/

LUČKA KAPETANIJA
Lučka kapetanija Malinska
+385 51 859 346
Lina Bolmarčića 22
li-malinska@pomorstvo.hr

MATIČNI URED
Matičar
+385 51 859-362
Lina Bolmarčića 22

LUČKI REDAR
Lučki redar
+385 91 25 63 723

KOMUNALNI REDAR
Komunalni redar
+385 91 60 56 831

KOMUNALNO DRUŠTVO
Komunalno društvo Dubašnica
+385 51 859 961
Stipkino 21
dubasnica@malinska.hr

BANKE
PBZ
+385 51 751 325
Obala 43

Erste
+385 72 376 775
Dubašljanska 76

POŠTA
Pošta Malinska
+385 51 525 969
Obala 48

PRODAJA AUTODIJELOVA
“AS”
+385 51 859 823
Sv. Vid bb
autosport.svid@gmail.com

AUTOMEHANIČARI
Auto Brozić
+385 98 329 954
Sv.Vid.Miholjice 109
autoservis.brozic@gmail.com

PUNIONICE ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE
Parkiralište Markat
Jaz

BENZINSKE POSTAJE
Adria Petrol
+385 51 604 485
D 102
adria.petrol@gmail.com
http://www.adria-petrol.com/

Petrol
+385 51 869 309
Sv. Vid Miholjice 201
info@petrol.hr
http://www.petrol.hr/

Benzinska postaja – Trgovina Krk d.d.
+385 51 750 419
Dubašljanska 80
info@trgovina-krk.hr
http://www.trgovina-krk.hr/prodavaonice/ostale-prodavaonice/benzinska-postaja/

VODOINSTALATERI
Vodoinstalacije Marinko
+385 99 59 71 625
Milovčići 39a
ljubica.marinko@gmail.com

LJEKARNA
Ljekarna Malinska
+385 51 859 387
Lina Bolmarčića 33

Pharmacia
+385 51 248 722 & +385 91 487 86 55
Dubašljanska 76

PRAONICE RUBLJA
Mundi
+385 98 216 509 / +385 91 929 2977
Ulica Jaz
info@mundi.hr
http://www.mundi.hr/

RONILAČKI CENTAR
Submalin
+385 99 75 95 108 / +385 51 850 304
Kralja Tomislava 23
info@submalin.de
http://submalin.de

RIBOLOVNE DOZVOLE
T.A. EL-PI TOURS
+385 51 859 770
Sv. Vid Miholjice 202 & Dubašljanska 76
office@elpi-tours.com
https://elpi-tours.com

T.A. OLIVARI
+385 51 859 990
Dubašljanska 111
info@olivari-travel.com
https://www.olivari-travel.com/

SERVIS ZA ČIŠĆENJE
Clean R
+385 99 8711 844
Branka Župana 9
cleanr2016@gmail.com
https://clean-r.hr/

T.A. El-Pi Tours
+385 51 859 770
Sv. Vid Miholjice 202
office@elpi-tours.com
https://elpi-tours.com

M-upravljanje
+385 51 604 119
Sv. Vid Miholjice 33
mijatovic@m-upravljanje.hr
www.m-upravljanje.hr

KORISNI TELEFONSKI BROJEVI
Državna uprava za zaštitu i spašavanje 112
Policija  192
Vatrogasci 193
Hitna pomoć 194
Sea help 195
Informacije o telefonskim brojevima unutar RH 11888
HAK Pomoć na cesti 1987

JEDRILIČARSKI KLUB
Jedriličarski klub Malinska
+385 98 16 11 370
Obala 46
zdravkofurlan@yahoo.com

HEALTHCARE

AMBULANTA
Ambulanta Malinska
+385 51 859 917/ +385 51 859 194
Lina Bolmarčića 2

Ordinacija dentalne medicine
dr. med. dent. Čubrić Topić Barbara
+385 51 858 731
Lina Bolmarčića 2

dr.med.dent. Anja Kovačić
+385 51 859 742
Dubašljanska 60a

Dentorium Malinska Krk d.o.o.
+385 51 858 261
Kvarnerska 41
www.dentorium-malinska.hr